Zwroty grzecznościowe w języku angielskim

> ZACZNIJ SWOJĄ PRZYGODĘ Z ANGIELSKIM JUŻ DZIŚ!>

W sytuacjach społecznych, zarówno nieformalnych, jak i biznesowych, warto wiedzieć w jaki sposób tytułować nowo poznane osoby. Odpowiednio dobrana forma grzecznościowa  dowodzi, iż jesteś osobą pełną klasy i szanujesz pozycję, stanowisko i stan cywilny rozmówcy. Znajomość etykiety językowej związanej z adresowaniem innych, ułatwia sprawne i przyjazne prowadzenie rozmowy. Aby przyspieszyć proces nauki, przygotowaliśmy dla Was krótki przewodnik, który pomoże zrozumieć zasady stosowania zwrotów grzecznościowych w języku angielskim.

 

Mr.

To forma grzecznościowa którą stosujemy przed imieniem i nazwiskiem lub alternatywnie przed samym nazwiskiem mężczyzny. Nie ma tu znaczenia fakt, czy mężczyzna jest żonaty czy też nie.

 

Przykłady:

 

May I talk to Mr. Adam White? – Czy mogę rozmawiać z panem White?

I had a class with Mr. Moore – Miałem zajęcia z panem Moore

I want to ask you something, Mr. Williams – Panie Williams, chciałabym Pana o coś zapytać

 

Sir

Stosowany jako uprzejmy i pełen szacunku sposób zwracania się do mężczyzny, szczególnie jeśli posiada on wyższą pozycję lub jest od nas starszy.

 

Sir, is there some way we can get in touch with you? – Proszę Pana, w jaki sposób możemy się z Panem skontaktować?

I can’t do that, sir – Nie mogę tego zrobić, proszę Pana

Can I get you a cup of coffee, sir? – Czy mogę Panu podać filiżankę kawy?

 

Ms., Mrs., Miss, and ma’am

To cztery różne zwroty grzecznościowe powszechnie używane w odniesieniu do kobiet. Właściwy dobór tytułu jest czasami bardzo trudny, a zastosowanie właściwej formy przysparza największych wątpliwości.

 

Ms.

Zastosowanie zwrotu Ms. przed nazwiskiem kobiety, jest najbardziej uniwersalnym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem. Jest to obecnie najczęściej spotykana forma grzecznościowa i używamy jej w sytuacji, gdy nie mamy pewności co do stanu cywilnego kobiety. Zwrot Ms. może być używany zarówno w odniesieniu do kobiety zamężnej, jak i w stosunku do panny, i jest to zwykle kwestia preferencji ze strony samej kobiety.

 

Przykłady:

 

Ms. Thomas is really good at singing – Pani Thomas świetnie śpiewa

Ms. Martin is very proud of her children – Pani Martin jest bardzo dumna ze swoich dzieci

I appreciate your help, Ms. Robinson – Doceniam Pani pomoc, Pani Robinson

 

Mrs.

Zwrotu Mrs. używamy tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy mówimy o kobiecie która jest już zamężna. W wyjątkowych sytuacjach, ta forma grzecznościowa może być także używana w stosunku do wdów, które chcąc zachować szacunek dla byłego współmałżonka, zostają przy zwrocie Mrs.

 

Przykłady:

 

I would like to introduce Mrs. Sara Young – Chciałbym przedstawić panią Sarę Young

Mrs. Lopez is teaching Spanish – Pani Lopez uczy języka hiszpańskiego

How do you do, Mrs. Carter? – Jak się Pani ma, Pani Carter?

 

Miss

Forma grzecznościowa Miss jest zarezerwowana dla młodych dziewczyn oraz kobiet niezamężnych. W zależności od kontekstu, może być odpowiednikiem polskiego zwrotu pani lub panna.

 

Przykłady:

 

You may sit here, Miss Jones – Proszę usiąść tutaj, panno Jones

Miss Sullivan taught me how to ride a bike – Panna Sullivan nauczyła mnie jazdy na rowerze

Where will you be staying in England, Miss Smith?- Panno Smith, gdzie zatrzyma się pani w Anglii?

 

Tytuł Miss jest również często używany w trakcie rozmów z kobietami pracującymi w punktach usługowych, takich jak restauracje, urzędy, sklepy, itp.

 

Przykłady:

 

Excuse me, Miss – Przepraszam Panią

Could you help me, Miss? – Czy mogłaby mi Pani pomóc?

Thank you, Miss – Dziękuję Pani

 

Ma’am/madam

Forma Miss wspomniana powyżej, jest akceptowana w sytuacji, gdy osoba z którą rozmawiamy jest w naszym wieku lub młodsza. Jeśli natomiast pracownik jest ewidentnie starszy, tytuł Miss nie będzie właściwy i lepiej zastosować w tej sytuacji tytuł ma’am lub madam

 

Przykłady:

 

I beg your pardon, ma’am – Proszę Panią o wybaczenie

Could you help me, madam? – Czy mogłaby mi Pani pomóc?

I appreciate your help, ma’am – Doceniam Pani pomoc

Zwroty ma’am oraz madam mają również zastosowanie w sytuacji, gdy rozmawiamy z kobietą starszą od nas, a której tytułu nie znamy dokładnie:

 

Przykłady:

 

I’m very pleased to meet you, ma’am – Cieszę się, że panią poznałem, proszę Pani

Thank you for agreeing to see me, madam – Dziękuję za zgodę na spotkanie ze mną, proszę Pani

I have an appointment for 3:00 PM, madam – Mam spotkanie o godzinie 15:00, proszę Pani

Yes, ma’am. I understand – Tak proszę Pani. Rozumiem.

 

Zwróć uwagę, że w przypadku tytułów ma’am i madam nie stosujemy wielkiej litery, tak jak ma to miejsce w przypadku tytułów Miss, Mrs. lub Mrs!

 

Mamy dla Was 5 wskazówek które pomogą Wam prawidłowo tytułować rozmówców w różnych sytuacjach społecznych:

 

  1. Jeśli masz wątpliwości, użyj zwrotu formalnego

Jeśli nie masz pewności, jak zwrócić się do nowo poznanej osoby, użyj zwrotu formalnego. Jeśli Twój rozmówca uzna tę formę za zbyt “sztywną”, z pewnością Cię o tym poinformuje i zaproponuje mniej oficjalne przywitanie .

 

  1. Korzystaj ze zwrotów ma’am, madam i sir

Możesz zwrócić się do każdej napotkanej kobiety stosując madam lub ma’am, w szczególności jeśli nie znasz ich imienia. Podobnie, w przypadku mężczyzn możesz zastosować tytuł sir. Żaden z tych zwrotów grzecznościowych nie wymaga wskazania nazwiska rozmówcy.

 

  1. W stosownych przypadkach, używaj tytułów profesjonalnych

Zwracasz się do członka zespołu medycznego lub akademickiego? Jeśli tak, pamiętaj o zastosowaniu tytułu zawodowego (na przykład Dr. lub Professor), a nie formalnego zwrotu Mr., Ms., lub Mrs.

 

  1. W korespondencji pisemnej używaj tytułów formalnych

Ma to zastosowanie szczególnie w sytuacji, gdy piszesz do kogoś po raz pierwszy. Ponownie, odbiorca Twojej korespondencji z pewnością poinformuje Cię, w jaki sposób powinieneś go tytułować w kolejnych wiadomościach.

 

  1. Zrób rozeznanie

Można uniknąć wielu niejasności w kontaktach z innymi, dzięki wyszukaniu informacji na ich temat. Postaraj się dowiedzieć z wyprzedzeniem, z kim konkretnie się spotkasz. Sprawdź kim jest ta osoba oraz co robi, a pozwoli Ci to przygotować się na rozmowę.

 

Doskonalenie korzystania ze zwrotów grzecznościowych może pomóc w wielu sytuacjach i z pewnością sprawi, że będziesz wyglądać profesjonalnie i uprzejmie, niezależnie od charakteru spotkania.

.^

x

Wypełnij formularz
Skontaktujemy się z tobą