Zerowy okres warunkowy - proste zasady

> ZACZNIJ SWOJĄ PRZYGODĘ Z ANGIELSKIM JUŻ DZIŚ!>

zerowy okres warunkowy

Okresy warunkowe to konstrukcje gramatyczne charakterystyczne dla języka angielskiego, które często sprawiają kłopoty cudzoziemcom. Zasady ich stosowania są jednak proste. W pierwszym odcinku cyklu omówimy zerowy okres warunkowy.

 

Okresy warunkowe w języku angielskim to zdania, które mówią o jakiejś czynności lub stanie, uwarunkowanej inną czynnością lub stanem. Ich konstrukcja wygląda następująco:

 

If + condition (warunek) + result (rezultat)

 

 

Kolejność może również zostać zamieniona:

 

Result (rezultat) + if + condition (warunek)

 

 

Spójniki najczęściej stosowane w okresach warunkowych to if (jeśli) i when (kiedy). Inne spójniki, które mogą pojawiać się w zdaniach warunkowych, to m.in.: unless (chyba że), on condition (pod warunkiem), as soon as (jak tylko), provided/providing (o ile).

 

Zerowego okresu warunkowego używamy wtedy, gdy mówimy o zależności, która zawsze jest prawidłowa. Dotyczy to np. praw naukowych, prawd ogólnych, instrukcji i innych bezwzględnych zależności przyczynowo-skutkowych. Zerowego okresu warunkowego używa się również w sytuacjach, w których jesteśmy o takiej zależności przekonani.

 

Przeanalizujmy to na przykładzie cytatu z piosenki zespołu The Doors ”People Are Strange”. Konstrukcja, którą stosujemy przy zerowym okresie warunkowym, wygląda następująco:

 

Present Simple + if/when + Present Simple

 

People are strange when you’re a stranger.

 

lub

 

If/when + Present Simple + Present Simple

 

When you’re strange no one remembers your name.

 

 

Pytania tworzymy tak samo jak we wszystkich zdaniach w czasie Present Simple:

 

 

Are people strange when you’re a stranger?

 

lub

 

Does anyone remember your name when you're strange?

 

 

Przeczenia tworzymy w jednym lub w obu zdaniach składowych, w zależności od tego, co chcemy przekazać. W przeczeniach spójnik when często można zastąpić np. spójnikiem unless.

 

 

People aren't strange when you aren't a stranger.

 

lub

 

People aren't strange unless you are a stranger.

 

 

I na koniec jeszcze cały tekst piosenki:

 

 

People are strange when you’re a stranger
Faces look ugly when you’re alone
Women seem wicked when you’re unwanted
Streets are uneven when you’re down

When you’re strange
Faces come out of the rain
When you’re strange
No one remembers your name
When you’re strange
When you’re strange
When you’re strange

.^

x

Wypełnij formularz
Skontaktujemy się z tobą