Jak używać słówek neither, either i both

> ZACZNIJ SWOJĄ PRZYGODĘ Z ANGIELSKIM JUŻ DZIŚ!>

neither, either, both

 

Angielskie słówka neither, either i both są ważnym elementem wypowiedzi, w których dokonujemy wyboru, wykluczamy lub łączymy jakieś rzeczy. Zapoznaj się z podstawowymi informacjami dotyczącymi tego, jak stosować te słówka oraz jak budować angielskie wyrażenia z ich zastosowaniem.

 

 

Both obaj, obie, zarówno

 

 

Both stosujemy z and do wyrażenia wyboru obu opcji lub obu rzeczy:

 

I can speak both English and French. – Mówię zarówno po angielsku, jak i po francusku.

I can play both the violin and the piano. – Umiem grać zarówno na skrzypcach, jak i na pianinie.

 

 

Możemy też używać both samodzielnie w odniesieniu do jednego rzeczownika w liczbie mnogiej:

 

I have read both books. – Przeczytałem obie książki.

 

 

Both możemy używać razem z of i z zaimkiem , gdy mówimy o dwóch osobach lub rzeczach:

 

I like both of them. – Lubię ich obu.

Both of them are English. – Oboje są Anglikami.

 

 

Either – lub, albo, każdy

 

 

Either stosujemy przeważnie z or do wyrażenia wyboru jednej z dwóch opcji lub rzeczy:

 

We can go either for a walk or to the cinema. – Możemy iść albo na spacer, albo do kina.

I’ll go there either today or tomorrow. – Pójdę tam dziś albo jutro.

You can stay either in the hotel or in our house. – Możesz zamieszkać albo w hotelu, albo w naszym domu.

 

 

Either nie zawsze musi znajdować się przed rzeczownikiem:

 

There are two notebooks. You can take either. – Są tam dwa zeszyty. Możesz wziąć którykolwiek.

 

 

Either wraz z rzeczownikiem w liczbie pojedynczej oznacza wybór obu możliwości. Czasownik w takich zdaniach stosujemy zawsze w liczbie pojedynczej:

 

Either horse is fast. – Każdy (z dwóch koni) jest szybki.

Either child is polite. – Każde (z dwojga dzieci) jest grzeczne.

 

 

Neither – żaden, ani

 

 

Neither stosujemy z nor, gdy chcemy wyrazić odrzucenie lub zanegowanie obu możliwości. Zdania w tego typu konstrukcjach występują zawsze w formie twierdzącej:

 

I can speak neither German nor Chinese. – Nie mówię ani po niemiecku, ani po chińsku.

He can find the tool neither in the kitchen nor the bathroom. – On nie może znaleźć tego narzędzia ani w kuchni, ani w łazience.

 

 

Nie możemy powiedzieć:

 

I can't speak neither German nor Chinese.

 

 

W przypadku konstrukcji z neither czasownik stosujemy w licznie pojedynczej. W mowie potocznej dopuszczalna jest jednak liczba mnoga:

 

Neither Kate nor Diane want(s) to go there. – Ani Kate, ani Diane nie chcą tam iść.

Neither Brian nor his wife like(s) this offer. – Ani Brianowi, ani jego żonie nie podoba się ta oferta.

 

 

Neither możemy używać razem z of i z zaimkiem, gdy nasza wypowiedź dotyczy więcej niż jednej osoby. Czasownik stosujemy wówczas w liczbie pojedynczej:

 

Neither of us went to the concert. – Żadne z nas nie poszło na koncert.

Neither of you is involved in this situation. – Nikt z was nie jest zaangażowany w tę sytuację.

 

 

Neither oraz either w dialogach.

 

Słówek neither oraz either używamy w odpowiedzi na zdania przeczące. W przypadku either używamy operatora przeczącego, w przypadku neither stosujemy operator twierdzący. W obu przypadkach, odpowiadając z użyciem neither lub either, używamy tego samego czasu, co w zdaniu wyjściowym:

 

A: I am not hungry. – Nie jestem głodny.

B: Neither am I/I am not either. – Ja też nie.

 

A: I didn't like the movie. – Nie podobał mi się film.

B: Neither did I/I didn't either. – Mnie także nie.

 

A: I shouldn't worry. – Nie powinienem się martwić.

B: Neither should I/I shouldn't either. – Ja także nie.

.^

x

Wypełnij formularz
Skontaktujemy się z tobą