Sztuka pisania - przydatne skróty w języku angielskim

> ZACZNIJ SWOJĄ PRZYGODĘ Z ANGIELSKIM JUŻ DZIŚ!>

Jak dobrze znasz odpowiedzi na FAQ w swojej firmie? Czy wiesz, jak odpowiedzieć na R.S.V.P? Co oznacza DOB? Nie martw się, jeśli powyższe ciągi znaków wydają Ci się niezrozumiałe. W dzisiejszym artykule weźmiemy pod lupę 30 niezwykle użytecznych skrótów stosowanych w języku angielskim, które pomogą Ci z łatwością poruszać się nawet po najbardziej skomplikowanych firmowych dokumentach. Gotowi? Zaczynamy!

R.S.V.P.

Répondez S’il Vous Plaît

Francuski zwrot oznaczający “proszę o odpowiedź”, często zamieszczany w zaproszeniach na wydarzenia.

 

Przykład:

I wrote to Tom at RSVP, telling him that I would attend the dinner on the 10th of June.

Odpowiedziałam na prośbę Toma i dałam mu znać, że wezmę udział w obiedzie 10go czerwca.

 

ETA

Estimated time of arrival

Szacowany czas przyjazdu środka transportu (np. pociągu).

 

Przykład:

Their ETA is now four minutes.

Szacowany czas przyjazdu wynosi teraz 4 minuty.

 

ETD

Estimated time of departure

Szacowany czas odjazdu środka transportu.

 

Przykład:

‘35 minutes to ETD.

Pozostało 35 minut do planowanego odjazdu.

 

FYI

For your information

Pojawia się najczęściej w e-mailach i oznacza „do Twojej wiadomości”.

 

Przykład:

FYI, that has nothing to do with the topic

Do Twojej wiadomości, to nie ma związku z tematem.

 

PTO

Please turn over

Jeśli zobaczysz ten skrót na dokumencie, musisz odwrócić stronę.

 

Przykład:

To see more, PTO.

Aby zobaczyć więcej, proszę odwrócić stronę.

 

AKA

Also known as

Oznacza „znany również jako”. Często używany gdy chcemy wskazać pseudonim danej osoby, (np. Tom Brown aka ‚The Tiger’). Spotykana jest również forma a.k.a.

 

Przykład:

Stefani Germanotta aka Lady Gaga.

Stefani Germanotta, znana również jako Lady Gaga.

 

FAQ

Frequently asked questions

To zbiór często zadawanych pytań i odpowiedzi na nie.

 

Przykład:

Please read a FAQ section, which makes it easier to get started, by providing answers to common questions.

Proszę przeczytać dział często zadawanych pytań, który ułatwi rozpoczęcie i dostarczy odpowiedzi na najpopularniejsze pytania.

 

SWOT

Strengths, weaknesses, opportunities, threats

Analiza SWOT określa mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia firmy, przedsięwzięcia lub projektu.

 

Przykład:

Could you do a SWOT analysis of the business proposal I sent you?

Czy mógłbyś wykonać analizę mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń oferty biznesowej, którą Ci przesłałam?

 

TBA

To be announced

Oznacza, że czas lub miejsce nie zostały jeszcze określone i zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

 

Przykład:

The meeting will be next Tuesday at 4:00, location TBA.

Spotkanie odbędzie się w najbliższy wtorek o godzinie 16:00, miejsce spotkania zostanie ogłoszone w późniejszym terminie.

 

EOD

End of day

Oznacza dosłownie “koniec dnia”. Często używany do określenia czasu, w którym coś należy wykonać. Tradycyjnie za EOD uważana jest godzina 17:00, jako zakończenie standardowego dnia pracy.

 

Przykład:

All students are required to hand in their work by the EOD.

Wszyscy studenci są zobowiązani oddać swoje prace do końca dnia.

 

ASAP (lub A.S.A.P.)

As soon as possible

Oznacza „tak szybko, jak to możliwe”.

 

Przykład:

Have your wife call me ASAP . This is hot stuff.

Poproś żonę, aby zadzwoniła do mnie jak najszybciej. To pilna sprawa.

 

BTW

By the way

Oznacza “przy okazji, nawiasem mówiąc”. Skrót jest używany, gdy chcemy poruszyć nowy temat, który nie jest bezpośrednio związany z tematem konwersacji.

 

Przykład:

Btw, what are your plans for your b-day?

Przy okazji, co planujesz w swoje urodziny?

 

CC / BCC

Carbon copy – CC

Kopia wiadomości elektronicznej wysyłana do odbiorców innych niż główny adresat.

Blind carbon copy – BCC

Kopia wiadomości elektronicznej wysyłana do ukrytych odbiorców innych niż główny adresat.

 

Przykład:

I sent an e-mail to my mom, CC to Serena and BCC to Jim.

Wysłałem wiadomość e-mail do mojej mamy, kopię wiadomości do Sereny, oraz ukrytą kopię wiadomości do Jima.

 

P.S.

Post script

Jest paragrafem dodawanym po głównej części wiadomości i podpisie pod listem (lub inną formą pisaną). Określenie pochodzi z łacińskiego post scriptum i oznacza „pisany po”.

 

Przykład:

P.S. One more thing. If you act now, I’ll give you an additional gift (valued at $35) when you make your purchase.

P.S. Jeszcze jedna rzecz. Jeśli już teraz podejmiesz decyzję,  otrzymasz dodatkowy prezent (o wartości 35$) do zakupu.

 

DIY

Do it Yourself

Coś, co może zostać wykonane samodzielnie, bez udziału profesjonalisty.

 

Przykład:

The blog contains content related to cooking recipes and DIY tutorials.

Blog zawiera treści związane z przepisami kulinarnymi i samouczkami dla majsterkowiczów.

 

ID

Identification Document

Dowód osobisty.

 

Przykład:

Gambia allows nationals of Belgium to enter using a national ID card.

Gambia umożliwia obywatelom Belgii podróżowanie do kraju z dowodem tożsamości.

 

IQ

Intelligence Quotient

Iloraz inteligencji.

 

Przykład:

His lawyers say he has an IQ of less than 70.

Jego prawnicy twierdzą, że jego iloraz inteligencji jest na poziomie niższym niż 70.

 

AD / BC

Anno Domini – AD

AD to skrót od łacińskiego wyrażenia Anno Domini, oznaczającego “Roku Pańskiego” i odnosi się do dat po narodzinach Chrystusa.

Before Christ – BC

Skrót BC pochodzi od łacińskiego Before Christ, oznaczającego “przed Chrystusem” i jest stosowany w przypadku dat przed narodzinami Chrystusa.

 

Od niedawna świeckie ekwiwalenty, czyli CE (Common Era) oraz BCE (Before Common Era) stają się coraz bardziej popularne.

 

Przykłady:

The Third Servile War occurred in the Roman Republic from 73 BC to 71 BC.

Trzecia Wojna Cywilna miała miejsce w Republice Rzymskiej między 73 a 71 rokiem przed narodzinami Chrystusa..

In 47 BCE Julius Caesar then annexed the city to Judea.

W 47 roku przed naszą erą Juliusz Cezar podbił miasto Judea.

P.M. / A.M.

To skróty używane do określania czasu.

Ante Meridiem – A.M.

Zapisywane również jako a.m. lub am, oznacza “przed południem”.

Post Meridiem – P.M.

Używane również w formie p.m. oraz pm, oznacza “po południu”.

 

Przykłady:

The seminar will start at 3 p.m. and last 90 minutes.

Seminarium rozpocznie się o godzinie 15 i potrwa 90 minut.

The meeting was moved to 10:30 a.m. tomorrow.

Spotkanie zostało przeniesione na jutro na godzinę 10:30 rano.

Ca. / c.

Circa

Oznacza “w przybliżeniu, mniej więcej, około”. Jest to skrót używany w sytuacji, gdy nie posiadamy dokładnej informacji.

 

Przykład:

Most of those enterprises (ca. 90%) employ fewer than ten people.

Większość z tych przedsiębiorstw (około 90%) zatrudnia mniej niż dziesięć osób.

 

I.e. / E.g.

Te dwa skróty są bardzo często ze sobą mylone.

Id est – I.e.

I.e. (lub ie / I.E.) oznacza „innymi słowy, to znaczy, to jest”.

Exempli gratia – E.g.

E.g. (lub eg / E.G.) oznacza „na przykład”

 

Przykłady:

There are three meals in the day (i.e., breakfast, dinner, and supper).

W ciągu dnia spożywamy trzy posiłki (to jest śniadanie, obiad oraz kolację).

Sarah can say over fifty different words in French, e.g., bonjour, joie, effroi.

Sarah zna ponad pięćdziesiąt słów w języku francuskim, na przykład bonjour, joie, effroi.

 

Etc.

Et cetera

Etc. oznacza “i tak dalej”. Użyte w zdaniu oznacza, że reszta listy lub fragment informacji został pominięty, gdyż założono, iż jest on oczywisty lub już znany.

 

Przykład:

They ask for your personal details – age, sex, nationality, etc.

Zapytali o Twoje dane personalne – wiek, płeć, narodowość i tak dalej.

 

DOB

Date of Birth

Data urodzenia. Dopuszczalna jest również forma d.o.b.

 

Przykład:

His exact DOB is uncertain

Jego dokładna data urodzenia nie jest znana.

 

 

.^

x

Wypełnij formularz
Skontaktujemy się z tobą