Świat potrzebuje złych ludzi

> ZACZNIJ SWOJĄ PRZYGODĘ Z ANGIELSKIM JUŻ DZIŚ!>

True Detective

 

Życiowe sentencje dwóch zgorzkniałych detektywów to dla miłośników serialu „Detektyw” (”True Detective”) dobra lekcja mrocznej, twardej odmiany języka angielskiego.

 

 

Uwięzieni w koszmarze

 

Cechą charakterystyczną serialu jest jego ponura, gęsta atmosfera i wyczuwalne zło. Bohaterowie to dwaj policyjni partnerzy, którzy próbują rozwikłać zagadkę seryjnego zabójcy mordującego kobiety w Luizjanie. Cyniczny Rusty (Matthew McConaughey), prezentujący nihilistyczną filozofię życiową, zapija alkoholem swój ból istnienia. Podobnie radzi sobie Marty (Woody Harrelson), który zamiast filozofii uprawia pozamałżeński seks, a frustrację wyraża w napadach agresji.

 

Pierwszy sezon serialu cieszył się ogromnym powodzeniem. Jego oceny na popularnym portalu filmowym imdb.com to 9,3 gwiazdki na 10 możliwych. Zdobył 11 prestiżowych nagród telewizyjnych, w tym pięć nagród Emmy. Producenci serialu zdecydowali się na nietypowy zabieg – drugi sezon różni się od pierwszego właściwie wszystkim. Inni są bohaterowie, inne sprawy kryminalne, inne miejsce akcji. Ten sam jest tylko scenarzysta i mroczny klimat.

 

 

Męska gra

 

Bohaterowie pierwszego sezonu, Rusty i Marty, są rozczarowani światem i swoją rolą w nim. Ich praca polega na śledzeniu makabrycznych działań psychopatów. To nie są grzeczni chłopcy i nie jest taki również ich język. Na potrzeby naszego edukacyjnego bloga ograniczymy się do tekstów celnych i charakterystycznych dla bohaterów, ale pozbawionych wulgaryzmów. Nawet i bez przekleństw ich język jest charakterystyczny – męski, szorstki, ponury, skupiony na tworzeniu gorzkich, lapidarnych podsumowań i wyrażaniu tragizmu życia. Poznajmy życiowe sentencje dwóch zgorzkniałych detektywów.

 

 

Zły policjant, cyniczny policjant

 

Detektyw _7

 

 

Marty Hart: Do you wonder ever if you’re a bad man?

Rust Cohle: No. I don’t wonder, Marty. World needs bad men. We keep the other bad men from the door (episode 3).

 

Marty Hart: Zastanawiasz się czasem, czy jesteś złym człowiekiem?

Rust Cohle: Nie zastanawiam się, Marty. Świat potrzebuje złych ludzi. Dzięki nam inni źli trzymają się z daleka.

 

 

Rust Cohle (do Marty’ego): Without me, there is no you (episode 6).

 

Rust Cohle: Beze mnie nie istniejesz.

 

 

Marty Hart: What always happens between men and women? Reality (episode 5).

 

(policjant: Wie pan, co ich poróżniło?)

Martin Hart: A co zawsze dzieli kobiety i mężczyzn? Rzeczywistość.

 

 

Maggie Hart (przytaczając słowa Rusta): There’s no such thing as forgiveness. People just have short memories (episode 6).

 

Maggie Hart: Nie ma czegoś takiego jak przebaczenie. Ludzie mają po prostu krótką pamięć.

 

 

Rust Cohle: I’d consider myself a realist, alright? But in philosophical terms I’m  what’s called a pessimist.

Marty Hart: Okay, what’s that mean?

Rust Cohle: It means I’m bad at parties.

Marty Hart: Let me tell you, you ain’t great outside of parties either (episode 1).

 

Rust Cohle: Uważam się za realistę, ale według filozoficznej terminologii można by mnie nazwać pesymistą.

Marty Hart: Co masz na myśli?

Rust Cohle: Mam na myśli to, że kiepski ze mnie kompan na imprezę.

Marty Hart: Powiem ci, że poza imprezą również.

 

 

Marty Hart: See, infidelity is one kind of sin, but my true failure was inattention (episode 5).

 

Marty Hart: Niewierność to grzech, ale moją największą porażką było zaniechanie.

 

 

Marty Hart: A man’s game charges a man’s price (episode 6.)

 

Marty Hart: Męska gra, męskie zasady.

 

 

Egzystencjalny ból istnienia

 

Detektyw _10

 

Rust Cohle: I think about my daughter now, and what she was spared. Sometimes I feel grateful. The doctor said she didn’t feel a thing, went straight into a coma. Then, somewhere in that blackness, she slipped off into another deeper kind. Isn’t that a beautiful way to go out, painlessly as a happy child? Trouble with dying later is you’ve already grown up. The damage is done. It’s too late (episode 2).

 

Rust Cohle: Wiecie, co teraz myślę o córce? Że ją oszczędzono. Czasami jestem wdzięczny. Lekarze powiedzieli, że nic nie poczuła. Od razu zapadła w śpiączkę, a potem… poprzez otchłań prześlizgnęła się do innego świata. Czy to nie piękny sposób na odejście? Bezboleśnie, jako szczęśliwe dziecko. Najgorsze w umieraniu później jest to, że się już dorosło. Szkoda została już wyrządzona. Jest już za późno.

 

 

Rust Cohle: This place is like somebody’s memory of a town, and the memory is fading. It’s like there was never anything here but jungle.

Marty Hart: Stop saying shit like that. It’s unprofessional (episode 1).

 

Rust Cohle: To miejsce przypomina czyjeś wspomnienie miasta, I to wspomnienie blaknie. Jakby od zawsze była tu tylko dżungla.

Marty Hart: Skończ to gadanie. To nieprofesjonalne.

 

 

Marty Hart: Do you know the good years when you’re in them, or do you just wait for them until you get ass cancer? (episode 5).

 

Marty Hart: Czy przeżywasz swoje dobre czasy wtedy, kiedy trwają, czy czekasz na nie dotąd aż dostaniesz raka odbytu?

 

 

Rust Cohle: In eternity, where there is no time, nothing can grow. Nothing can become. Nothing changes. So Death created time to grow the things that it would kill. And you are reborn, but into the same life that you’ve always been born into. I mean, how many times have we had this conversation, detectives? Well, who knows? When you can’t remember your lives, you can’t change your lives, and that is the terrible and the secret fate of all life. You’re trapped by that nightmare you keep waking up into (episode 5).

 

Rust Cohle: W wieczności, w której czas nie istnieje, nic nie urośnie, nic się nie stanie, nic nie zmieni. Dlatego Śmierć stworzyła czas, żeby rzeczy, które ma zabić, mogły urosnąć. I odrodzicie się, ale w tym samym życiu, które wam przeznaczono. Ile razy już o tym rozmawialiśmy, detektywie? Kto wie? Kiedy nie pamiętamy życia, nie da się go zmienić, i to jest właśnie tragiczne, sekretne przeznaczenie wszystkiego, co żyje. Jesteśmy uwięzieni w budzącym nas koszmarze.

 

 

Zawsze musi być jednak odrobina humoru i nadziei

 

Detektyw _12

 

Rust Cohle: You know me. I don’t see the connection between two dead cats and a murdered woman. But I’m from Texas (episode 2).

 

Rust Cohle: Znasz mnie. Ja nie widzę związku między dwoma martwymi kotami a morderstwem kobiety. Ale ja jestem z Teksasu.

 

 

Rust Cohle: Once there was only dark. If you ask me, the light’s winning (episode 8).

 

Rust Cohle: Kiedyś panował tylko mrok. Według mnie, teraz wygrywa światło.

 

 

Źródło cytatów: wikiquote.org

Zdjęcia: HBO

.^

x

Wypełnij formularz
Skontaktujemy się z tobą