Stopniowanie przymiotników angielskich

> ZACZNIJ SWOJĄ PRZYGODĘ Z ANGIELSKIM JUŻ DZIŚ!>

stopniowanie przymiotników angielskich

 

Przymiotniki angielskie (kliknij), podobnie jak w języku polskim, posiadają trzy stopnie. Są to: positive – stopień równy, comparative – stopień wyższy i superlative – stopień najwyższy.

 

 

Jak stopniujemy angielskie przymiotniki?

 

Aby utworzyć stopień wyższy przymiotnika, należy dodać do niego końcówkę er. W stopniu najwyższym dodajemy est, a przed przymiotnikiem zawsze stawiamy the. Jeśli przymiotnik kończy się na literę – e dodajemy w stopniu wyższym końcówkę – r, a w stopniu najwyższym końcówkę – st.

clean – cleaner – the cleanest

czysty – czystszy – najczystszy

 

dark – darker – the darkest

ciemny – ciemniejszy – najciemniejszy

 

safe – safer – the safest

bezpieczny – bezpieczniejszy – najbezpieczniejszy

W przypadku przymiotników jednosylabowych, kończących się spółgłoską, ostatnią literę podwajamy przed dodaniem odpowiedniej końcówki. Uwaga! Nie dotyczy to przymiotników zakończonych na literę   – np. new, few.

fat – fatter – the fattest

gruby – grubszy – najgrubszy

 

slim – slimmer – the slimmest

szczupły – szczuplejszy – najszczuplejszy

 

big – bigger – the biggest

duży – większy – największy

Przymiotniki kończące się literą – y stopniujemy zamieniając – y na – i oraz dodając w stopniu wyższym   – er, a w najwyższym est.

pretty – prettier – the prettiest

ładny – ładniejszy – najładniejszy

 

happy – happier – the happiest

szczęśliwy – szczęśliwszy – najszczęśliwszy

 

silly – sillier – the silliest

głupi – głupszy – najgłupszy

– Could you recommend me a nice restaurant? I have an important meeting.

– You should try Red Rose, the oldest restaurant in the city. It is prettier and cheaper than other places. They have the kindest staff in the city. In the smallest room there are lovely decoration. It is really romantic place. They serve the sweetest heart shaped cookies. I promise you – if you go there, you will have the nicest date ever!

– Thank you, but this is not gonna be date. I have a meeting with my contractor. He is the oldest and the grumpiest person in his company.

 

– Czy mógłbyś polecić mi miłą restaurację? Mam ważne spotkanie.

– Mogę polecić ci Red Rose, najstarszą restaurację w mieście. Jest ładniejsza i tańsza niż inne miejsca. Mają najmilszą obsługę w mieście. W najmniejszym pokoju są cudowne dekoracje. To naprawdę romantyczne miejsce. Serwują najsłodsze ciasteczka w kształcie serc. Obiecuję, jeśli tam pójdziesz, będziesz mieć najmilszą randkę!

– Dziękuję, ale to nie będzie randka. Mam spotkanie z kontrahentem. Jest on najstarszą i najbardziej zrzędliwą osobą w firmie.

Stopniowanie przymiotników wielosylabowych w języku angielskim

W przypadku słówek wielosylabowych stopień wyższy tworzymy dodając przed przymiotnikiem more, a w stopień najwyższy –  the most.

beautiful – more beautiful – the most beautiful

piękny – piękniejszy – najpiękniejszy

 

complicated – more complicated – the most complicated

skomplikowany – bardziej skomplikowany – najbardziej skomplikowany

 

exciting – more exciting – the most exciting

fascynujący – bardziej fascynujący – najbardziej fascynujący

– What are you reading?

– This is a detective story of my favourite author. In my opinion this novel is more interesting than his previous one. The story is much more complex. The main character is the most fascinating person you can imagine. He is more complicated than other people. What a pity that he turned out to be a serial killer and died in prison. This is the most heartbreaking part of the book.

– So you already know the ending?

– Of course! The ending is the part of the book I always read first.

 

– Co czytasz?

– To kryminał mojego ulubionego autora. Moim zdaniem ta powieść jest o wiele lepsza od jego poprzedniej. Historia jest bardziej złożona. Główny bohater jest najbardziej fascynującą osobą, jaką możesz sobie wyobrazić. Jest bardziej skomplikowany niż inni ludzie. Jaka szkoda, że okazuje się być seryjnym mordercą i umiera w więzieniu. To najsmutniejszy moment tej książki.

– Więc już znasz zakończenie?

– Oczywiście! Zawsze czytam je na początku.

Stopniowanie przymiotników nieregularnych

W języku angielskim występują przymiotniki, które stopniują się nieregularnie. Poniżej przykłady najpopularniejszych.

good – better – best

dobry – lepszy – najlepszy

 

bad – worse – the worst

zły – gorszy – najgorszy

 

old – elder – the eldest

stary – starszy – najstarszy

 

many – more – the most

wiele – więcej – najwięcej

 

far – further/farther – the furthest/the farthest

daleko – dalej – najdalej

– How are your English classes going?

– My English is better now. My teacher is really good. He is the eldest teacher in the school and he has much experience. The most of his students quickly becomes fluent speakers. In my opinion he is the best teacher I have ever had. The worst thing I have to learn is reported speech.  But I love adjectives!

 

– Jak idzie ci na zajęciach z angielskiego?

– Mój angielski jest teraz lepszy. Mój nauczyciel jest naprawdę dobry. Jest najstarszym nauczycielem w szkole i ma duże doświadczenie. Większość jego studentów szybko zaczyna mówić płynnie. Według mnie to najlepszy nauczyciel, jakiego miałam. Najgorsza rzecz, jakiej muszę się nauczyć, to mowa zależna. Ale uwielbiam przymiotniki!

Pamiętaj!

 

W języku angielskim istnieją też przymiotniki niestopniowalne. Są to słówka opisujące najwyższy stopień danej cechy, zatem stopniowanie ich mija się z celem.

free – darmowy, wolny

 

straight – prosty

 

perfect – doskonały

 

priceless – bezcenny

 

unique – wyjątkowy

 

fatal – śmiertelny, zgubny

 

universal – uniwersalny

 

dead – martwy

 

blind – niewidomy

 

deaf – głuchy

 

final – końcowy

 

Więcej informacji na temat przymiotników znajdziesz tu.

.^

x

Wypełnij formularz
Skontaktujemy się z tobą