Sposoby wyrażania zgody i sprzeciwu w języku angielskim

> ZACZNIJ SWOJĄ PRZYGODĘ Z ANGIELSKIM JUŻ DZIŚ!>

Możliwość wyrażenia własnej opinii, czyli zgodzenia bądź też nie ze zdaniem innych, daje ogromną satysfakcję oraz sprawia, że rozmowa staje się o wiele bardziej ekscytująca i ciekawa.

Niezależnie od tego, czy bierzesz udział w rozmowie kwalifikacyjnej, dyskusji z szefem lub po prostu spotykasz się ze znajomymi, w każdej z tych sytuacji oczekuje się od Ciebie zajęcia konkretnego stanowiska w pewnych sprawach. Najlepszym sposobem na opanowanie sztuki wyrażania zgody i sprzeciwu, jest poznanie oraz praktykowanie pewnych uniwersalnych wyrażeń, używanych podczas dyskusji i debat. W dzisiejszym poście przyjrzymy się tym najbardziej użytecznym zwrotom.

 

Wyrażanie całkowitej zgody

 

Expressing total agreement

 

Oto kilka popularnych zwrotów, przy pomocy których możemy zgodzić się z naszym rozmówcą:

I agree – Zgadzam się

I completely agree – Całkowicie się zgadzam

You’re right – Masz rację

I couldn’t agree more – Zgadzam się w zupełności

That’s so true – Całkowita prawda

Absolutely! – Zdecydowanie!

Exactly – Dokładnie

There is no doubt about it – Nie ma co do tego wątpliwości

I agree with you one hundred percent – Zgadzam się z Tobą w stu procentach

I simply must agree with that – Po prostu muszę się z tym zgodzić

I am of the same opinion – Jestem tego samego zdania

You’re absolutely right – Masz całkowitą rację

I agree with you entirely – W całości się zgadzam

I totally agree with you – W całości się z Tobą zgadzam

Me too! – Ja również!

I see exactly what you mean – Dokładnie rozumiem o co Ci chodzi

That’s exactly what I think – To dokładnie to, o czym myślę

I’m with you on this – Zgadzam się z Tobą

I agree entirely – Całkowicie się zgadzam

I think so, too – Też tak uważam

I think you’re right – Chyba masz rację

No doubt about it – Nie ma co do tego wątpliwości

 

Wyrażanie częściowej zgody

Expressing partial agreement

 

Zwroty przydatne w sytuacjach, gdy tylko częściowo zgadzamy się z rozmówcą:

 

I agree with you up to a point – Po części się z Tobą zgadzam

That’s true but… – To prawda, ale…

It sounds interesting, but… – To brzmi ciekawie, ale…

It is only partly true that… – To tylko po części prawda, że…

I can agree with that only with reservations – Mogę się z Tobą zgodzić, ale mam kilka zastrzeżeń

That is not necessarily so – To nie do końca się zgadza

It is not as simple as it seems – To nie jest tak proste, jak się wydaje

Under certain circumstances… – Pod kilkoma warunkami…

I see your point, but… – Rozumiem Twój punkt widzenia, ale…

I guess so, but… – Raczej tak, ale…

I’m not so sure about that – Nie jest tego taki pewien

I understand what you are saying, however… – Rozumiem co masz na myśli, ale…

I see what you’re saying, but… – Wiem co masz na myśli, ale…

 

Wyrażanie całkowitego sprzeciwu

Expressing total disagreement

 

Zwroty przydatne w sytuacjach, kiedy nie zgadzamy się z rozmówcą:

 

I don’t agree with you – Nie zgadzam się z Tobą

I totally disagree – Całkowicie się nie zgadzam

I’m afraid I can’t agree with you – Obawiam się, że nie mogę się z Tobą zgodzić

I don’t think so – Nie wydaje mi się

Not necessarily – Niekoniecznie

I can’t agree with this – Nie mogę się z tym zgodzić

I don’t share this view – Nie podzielam tego poglądu

I don’t think so – Nie sądzę

I doubt whether… – Wątpię w to, że…

On the contrary, … – Wręcz przeciwnie, …

It’s out of the question – Wykluczone

I (very much) doubt whether… – (Bardzo) wątpię w to, iż…

This is in complete contradiction to… – Jest to całkowicie sprzeczne z…

I am of a different opinion because… – Jestem innego zdania, ponieważ…

I cannot agree with this idea – Nie mogę się z tym zgodzić

What I object to is… – To z czym się nie zgadzam, to…

Unlike you, I think… – W przeciwieństwie do Ciebie, uważam…

.^

x

Wypełnij formularz
Skontaktujemy się z tobą