Angielskie słownictwo związane z poszukiwaniem pracy

> ZACZNIJ SWOJĄ PRZYGODĘ Z ANGIELSKIM JUŻ DZIŚ!>

job search

 

 

Poszukiwanie dobrej pracy i przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej samo w sobie jest pracą na cały etat. Coraz więcej pracodawców oczekuje, że rozmowa będzie, przynajmniej częściowo, prowadzona w języku angielskim. Z kolei wielu kandydatów szuka też ciekawych możliwości rozwoju w krajach anglojęzycznych. Jak poradzić sobie z wyzwaniem, jakim niewątpliwie jest proces rekrutacyjny prowadzony w obcym języku? To wcale nie musi być trudne. Przypomnij sobie angielskie słownictwo oraz wyrażenia i zwroty dotyczące rozmów rekrutacyjnych oraz przygotowywania CV.

 

 

Słownictwo podstawowe związane z poszukiwaniem pracy

 

recruitment ad – ogłoszenie z ofertą pracy

 

profession, occupation – zawód

 

job – praca

 

employer – pracodawca

 

employee – pracownik

 

worker – pracownik, robotnik

 

apprenticeship – praktyka w firmie

 

Pojęcia związane z aplikowaniem

 

cv

 

 

application form – formularz aplikacyjny

 

to apply for a job – starać się o pracę

 

vacancy – wolna posada, wakat

 

resume – CV

 

Słownictwo związane z cechami osobistymi

 

ambitious – ambitny

 

confident – pewny siebie

 

diligent – pilny

 

easy-going – sympatyczny

 

hard-working – pracowity

 

motivated – zmotywowany

 

team-player – osoba chętnie pracująca w grupie

 

methodical – metodyczny, zwracający uwagę na szczegóły

 

loyal – lojalny

 

strength – mocna strona

 

weakness – słaba strona

 

Pojęcia dotyczące przyjmowania i zwalniania z pracy

 

fired

 

 

to hire – zatrudniać

 

to fire – zwalniać (wyrażenie nieformalne)

 

to be dismissed – zostać zwolnionym przez pracodawcę

 

to be made redundant – zostać zwolnionym wskutek redukcji etatów

 

resign – dobrowolnie zwolnić się z pracy

 

referee – osoba udzielająca ci referencji

 

prospective employer – osoba, dla której prawdopodobnie będziesz pracować w przyszłości

 

Wyrażenia związane z wykształceniem

 

to attend – uczęszczać

 

to graduate – ukończyć studia/uzyskać stopień naukowy

 

to study – studiować

 

Bachelor’s degree – stopień licencjata

 

Master’s degree – stopień magistra

 

PhD student – doktorant

 

post-graduate course – studia podyplomowe

 

Słownictwo związane z wynagrodzeniem

 

payday

 

 

salary, pay – pensja

 

net pay – płaca netto

 

to ask for pay rise – poprosić o podwyżkę

 

overtime pay – płaca za nadgodziny

 

severance pay – odprawa pieniężna

 

pension – emerytura

 

Zwroty dotyczące czasu pracy

 

full-time job – praca na pełen etat

 

part-time job – praca na pół etatu

 

flexitime – elastyczny czas pracy

 

to work in shifts – pracować w systemie zmianowym

 

to work overtime – pracować w godzinach nadliczbowych

 

nine-to-five-job – praca w regularnych godzinach

.^

x

Wypełnij formularz
Skontaktujemy się z tobą