Sherlock Holmes - wybrane angielskie cytaty

> ZACZNIJ SWOJĄ PRZYGODĘ Z ANGIELSKIM JUŻ DZIŚ!>

Sherlock Holmes angielskie cytaty

 

Najsłynniejszy detektyw? Oczywiście Sherlock Holmes! Choć jest on postacią fikcyjną, od lat wciąż pozostaje najbardziej rozpoznawalnym detektywem, rozwiązującym kryminalne zagadki metodą dedukcji. Sherlock Holmes, główny bohater kryminałów sir Arthura Conan Doyle'a, tak bardzo przemawiał do wyobraźni czytelników, że traktowali go niemal jak żywego człowieka. Po jego uśmierceniu przez pisarza wielu Brytyjczyków nosiło na znak żałoby czarne przepaski.

 

 

Poznaj wybrane angielskie cytaty z książek o Sherlocku Holmesie oraz ich tłumaczenia na język polski

 

It was easier to know it than to explain why I know it. If you were asked to prove that two and two made four, you might find some difficulty, and yet you are quite sure of the fact.

 

to prove – udowodnić

difficulty – trudność

 

Łatwiej jest coś wiedzieć, niż wytłumaczyć, dlaczego się to wie. Jeśli zostaniesz poproszony o udowodnienie, że dwa plus dwa równa się cztery, możesz mieć z tym trudności, chociaż jesteś pewien tego faktu.sylwetka Sherlocka Holmesa - angielskie cytaty

 

 

My name is Sherlock Holmes. It is my business to know what other people don’t know.

 

business – sprawa, zadanie, fach

 

Nazywam się Sherlock Holmes. Moim zadaniem jest wiedzieć to, czego inni ludzie nie wiedzą.

 

 

You know a conjurer gets no credit when once he has explained his trick; and if I show you too much of my method of working, you will come to the conclusion that I am a very ordinary individual after all.

 

conjurer – magik, sztukmistrz

conclusion – wniosek

0rdinary – zwyczajny

 

Sztukmistrz nie zdobędzie żadnego uznania, jeśli wyjaśni swoje sztuczki. A gdybym ja pokazał ci zbyt wiele z moich metod pracy, doszedłbyś do wniosku, że jestem w gruncie rzeczy bardzo zwyczajną osobą.

 

 

In solving a problem of this sort, the grand thing is to be able to reason backward. That is a very useful accomplishment, and a very easy one, but people do not practise it much. In the everyday affairs of life it is more useful to reason forward, and so the other comes to be neglected.

 

to solve – rozwiązaćsherlock holmes - angielskie cytaty - odcisk palca

affair – sprawa

accomplishment – osiągnięcie

to neglect – zaniedbywać, pomijać

 

W rozwiązywaniu tego rodzaju problemu zasadniczą rzeczą jest bycie zdolnym do rozumowania wstecz. To bardzo użyteczne osiągnięcie i bardzo łatwe, lecz ludzie nie stosują go często. W codziennych sprawach bardziej użyteczne jest rozumowanie w przód, inne sposoby są zaniedbywane.

 

 

Eliminate all other factors, and the one which remains must be the truth.

 

to eliminate – wyeliminować, usunąć

factor – czynnik

to remain – pozostać

 

Wyeliminuj wszystkie czynniki i ten, który pozostanie, musi być prawdą.

 

sherlock holmes patrzący z lupą na ślady - angielskie cytaty

 

You see, but you do not observe. The distinction is clear.

 

to observe – obserwować

distinction – rozróżnienie

 

Widzisz, ale nie obserwujesz. Rozróżnienie jest jasne.

 

 

O Sherlocku Holmesie i tajemnicach kryptologii możesz przeczytać tutaj: Sherlock–Holmes.

.^

x

Wypełnij formularz
Skontaktujemy się z tobą