Rzeczowniki niepoliczalne – uncountable nouns

> ZACZNIJ SWOJĄ PRZYGODĘ Z ANGIELSKIM JUŻ DZIŚ!>

rzeczowniki niepoliczalne

 

 
Czym są rzeczowniki niepoliczalne? W języku angielskim są to wszystkie rzeczowniki odnoszące się do substancji, rzeczy i zjawisk, których nie da się podzielić na poszczególne jednostki. Do rzeczowników niepoliczalnych należą na przykład angielskie słówka takie jak milk, music, electricity, power.

 

 

Dlaczego rzeczowniki niepoliczalne często sprawiają nam, Polakom, problem? Otóż nie zawsze mają one odzwierciedlenie w naszym języku. Weźmy na przykład angielskie słówko information. Po polsku możemy powiedzieć, że znamy dwie informacje, ale w języku angielskim będzie to błędem. Zamiast tego należy powiedzieć two pieces of information. Nie należy jednak obawiać się tych angielskich słówek, ponieważ wbrew pozorom są one bardzo proste w zastosowaniu.

 

 

Zapoznaj się z najbardziej znanymi rzeczownikami niepoliczalnymi w języku angielskim oraz ze sposobami ich stosowania

 

rzeczowniki niepoliczalne

 

 

Poznaj najważniejsze zasady stosowania rzeczowników niepoliczalnych

 

Rzeczowniki niepoliczalne występują zawsze w jednej formie, w liczbie pojedynczej.

 

Możemy powiedzieć:

 

I eat rice every day.

I wish you happiness.

 

Nie mówimy natomiast:

 

I eat rices every day.

 

Z rzeczownikami niepoliczalnymi nie stosuje się przedimka nieokreślonego –a lub –an. W rzadkich przypadkach można jednak użyć przedimka określonego –the. Robimy to tylko wtedy, gdy mamy na myśli określoną, konkretną substancję lub rzecz.

 

Możemy zatem powiedzieć:

 

I drunk the water. (Gdy odnosimy się do konkretnej szklanki wody, o którą na przykład ktoś nas pyta).

 

Ale nie mówimy:

 

I drink the water. (Jeśli chodzi nam ogólnie o to, że pijamy wodę).

 

Gdy chcemy odnieść się do pojedynczego przedmiotu określonego przez rzeczownik niepoliczalny, używamy wyrażeń: a piece of, a bit, a lot, some lub określeń wyrażających jednostkę miary. W odniesieniu do danej liczby przedmiotów określanej przez rzeczowniki niepoliczalne możesz też używać formy three pieces of… lub two bottles of

 

W takiej sytuacji mówimy:

 

I bought two bottles of milk.

 

Ale nie mówimy:

 

I bought two milks.

.^

x

Wypełnij formularz
Skontaktujemy się z tobą