Reporting verbs

> ZACZNIJ SWOJĄ PRZYGODĘ Z ANGIELSKIM JUŻ DZIŚ!>

reporting verbs

Reported speech, czyli relacjonowanie cudzych wypowiedzi, jest często używane i przydatne podczas różnych wypowiedzi. Zasada gramatyczna jest prosta i większość osób uczących się angielskiego nie ma problemu z przełożeniem teorii na praktykę. Co powinieneś wiedzieć na temat mowy zależnej?

 

 

 

 

Mowa zależna a mowa niezależna

 

Przy przytaczaniu cudzych wypowiedzi kluczowe jest pilnowanie odpowiedniego następstwa czasów. W praktyce oznacza to, że jeśli zdanie oryginalne w mowie niezależnej (indirect speech) zostało wypowiedziane w czasie Present Simple, mowa zależna zrelacjonuje je w czasie Past Simple:

 

Bruce said: ”I am Batman” – Bruce said that he was Batman.

 

Reporting verbs

 

W powyższym przykładzie that nie jest obowiązkowe, jednak ukazuje nam drugie (poza kwestią konsekwencji czasowej) zagadnienie istotne przy stosowaniu reported speech. Otóż relacjonowane zdanie podrzędne wprowadza spójnik that. Istnieją jednak czasowniki, które relacjonują wypowiedzi za pomocą innych konstrukcji, tzn. z wykorzystaniem formy gerund lub bezokolicznika. Mamy zatem trzy sposoby relacjonowania wypowiedzi:

 

– czasownik + forma gerund

– czasownik + bezokolicznik

– czasownik + that-clause.

 

 

Poniżej znajdziecie listę reporting verbs. Niektóre z nich mają więcej niż jedną możliwość użycia. Warto wykonać kilkanaście ćwiczeń, aby konstrukcje zapadły na dobre w pamięć. Swobodnie i prawidłowo stosowane reporting verbs nadadzą waszej wypowiedzi lekkości, naturalności i pomogą lepiej wyrażać emocje.

 

 

Zapamiętaj!

 

 

Czasowniki, które wymagają formy gerund (rzeczownik odczasownikowy z końcówką –ing):

 

boast about doing something – chwalić się

 

insist on somebody doing sth – nalegać

 

accuse sb of doing sth – oskarżać 

 

apologise to sb for doing sth – przepraszać

 

admit doing sth – przyznawać 

 

confess to doing sth – przyznawać się

 

object to sb doing sth – sprzeciwiać się 

 

complain about – skarżyć się

 

deny doing sth – zaprzeczyć

 

Czasowniki, które łączą się z bezokolicznikiem:

 

beg somebody to do something – błagać

 

 demand to do sth – domagać się

 

 threaten to do sth – grozić

 

order sb to do sth – kazać

 

urge sb to do sth – namawiać

 

persuade sb to do sth – namówić

 

promise to do sth – obiecywać

 

refuse to do sth – odmówić

 

 offer to do sth – oferować

 

warn sb not to do sth – ostrzegać

 

recommend sb to do sth – polecać

 

tell sb to do sth – powiedzieć

 

allow sb to do sth – pozwalać

 

ask sb to do sth – prosić

 

advise sb to do sth – radzić

 

command sb to do sth – rozkazać

 

claim to do sth – twierdzić

 

forbid sb to do sth – zabraniać

 

invite sb to do sth – zapraszać

 

decide to do sth – zdecydować

 

agree to do sth – zgadzać się

 

Czasowniki, które wprowadzają ”that-clause”:

 

add that – dodać

 

inform sb that –  informować

 

promise that – obiecywać

 

 reply that – odpowiadać

 

warn sb that – ostrzegać

 

say that – powiedzieć

 

confirm that – potwierdzić

 

admit that – przyznać

 

confess that – przyznawać się

 

complain that – skarżyć się

 

suggest that sb should do sth – sugerować

 

estimate that – szacować

 

claim that – twierdzić

 

doubt wheter/if – wątpić

 

point out that – wskazywać

 

deny that – zaprzeczyć

 

agree that – zgodzić się

 

assure sb that – zapewnić

 

 

.^

x

Wypełnij formularz
Skontaktujemy się z tobą