Present Simple i Present Continuous

> ZACZNIJ SWOJĄ PRZYGODĘ Z ANGIELSKIM JUŻ DZIŚ!>

 

 

Present Simple a Present Continuous – nad różnicami między tym czasami zastanawiamy się zazwyczaj na pierwszych lekcjach angielskiego. Należą do podstawy podstaw i dlatego wydaje się, że nie ma w nich nic trudnego. Niestety – okazuje się, że bardzo łatwo pomylić funkcje tych czasów, zwłaszcza w rzadziej używanych przypadkach.

 

 

Present Simple i Present Continuous – budowa

 

W przypadku czasów Present Simple i Present Continuous budowa zdań nie powinna nastręczać większych problemów, warto jednak odświeżyć sobie podstawowe zasady.

 

Present Simple to czas teraźniejszy prosty, którego używa się najczęściej w opisywaniu czynności rutynowych i stałych.

Present Simple a Present Continuous

Zdania twierdzące: Podmiot + orzeczenie + reszta zdania

I work in the office – pracuję w biurze

 

Zdania przeczące: Podmiot + operator do / does + not + orzeczenie + reszta zdania

I don't work in the office – nie pracuję w biurze

 

Pytania: Operator do / does  + podmiot + orzeczenie + reszta zdania

Do you work in the office? – czy ty pracujesz w biurze?

 

 

Present Continuous to czas teraźniejszy ciągły, którego używa się do opisu czynności, która rozgrywa się w momencie mówienia.

Present Simple a Present Continuous

 

Zdania twierdzące: Podmiot + czasownik to be w odpowiedniej formie + orzeczenie z końcówką ing + reszta zdania

I'm reading a book now – czytam teraz książkę

 

Zdania przeczące: Podmiot + czasownik to be  w odpowiedniej formie + not + orzeczenie z końcówką ing + reszta zdania

I'm not reading a book nownie czytam teraz książki

 

Pytania: Czasownik to be w odpowiedniej formie + podmiot + orzeczenie z końcówką ing + reszta zdania

Are you reading a book now? czytasz teraz książkę?

 

 

Present Simple a Present Continuous – różnice

 

Present Simple to czas używany do opisywania czynności powtarzających się i rzeczy stałych, które rzadko się zmieniają. To właśnie tego czasu używamy opowiadając o swoim rozkładzie dnia i obowiązkach w pracy.

 

Julia works in the office. She is a secretary. She types letters, makes coffee and organizes meetings. She meets her friends every Monday. She often visits her parents.

 

BUT

 

Julia isn't working today. She is going on swimming pool at the moment. She is meeting her friends right now. She is visiting her parents next week.

 

Czasu Present Continuous używamy do wyrażenia czynności, które dzieją się w tym momencie i nie towarzyszy im żadna regularność. Czas ten jest używany także do opowiedzenia o czynnościach, które odbędą się w niedalekiej przyszłości, pod warunkiem jednak, że czynność jest zaplanowana a przygotowania do jej wykonania zostały rozpoczęte.

 

 

Mało znane zastosowanie Present Simple i Present Continuous

 

Największą trudność w rozróżnieniu czasów Present Continuous i Present Simple sprawiają mało znane bądź rzadko używane zastosowania tych czasów.

 

W przypadku Present Continuous zastosowanie nie jest zbyt szerokie, poza standardową formą, używa się go także do podkreślenia emocji mówiącego lub kładzenia akcentu na wykonywanych czynnościach:

 

Wyrażanie poirytowania i złości:

You are always coming late! – ty zawsze się spóźniasz!

 

Zaakcentowanie rozwoju lub zmiany jakiejś zmiennej:

People are eating more and more sugar – ludzie jedzą coraz więcej cukru

 

Wyrażenie dotyczące przejściowej sytuacji, nawet jeżeli ona trwa bardzo długo:

I’m living in Warsaw mieszkam w Warszawie

 

Zastosowanie Present Simple dotyczy najczęściej sytuacji formalnych i wyrażeń, które w jakiś sposób zostały utrwalone.

 

Przysłowia i powiedzenia:

Actions speak louder than words – czyny mówią głośniej niż słowa

 

Listy i pisma w stylu formalnym:

I write to you with regards to your advertisement – piszę do was w sprawie ogłoszenia

 

Podawanie informacji o terminach wydarzeń:

The bus departs at 8:30 – autobus odjeżdża o 8:30

 

.^

x

Wypełnij formularz
Skontaktujemy się z tobą