Pisownia dat w języku angielskim

> ZACZNIJ SWOJĄ PRZYGODĘ Z ANGIELSKIM JUŻ DZIŚ!>

Istnieje kilka sposobów zapisu dat w języku angielskim. Najczęściej forma daty zależy od tego, czy decydujemy się na brytyjską, czy też amerykańską wersję zapisu. Czasem podjęcie decyzji dotyczącej zapisu daty może przysporzyć sporo trudności. Chociaż w przypadku każdej z wybranych przez nas wersji zostaniemy najprawdopodobniej zrozumieni, to jednak w zależności od tego w jakim formacie zdecydujemy się zapisać datę, możemy zabrzmieć bardziej lub mniej formalnie.

Daty w formacie British English

 

W przypadku brytyjskiej odmiany języka angielskiego, zapis dat jest następujący:

 

Dzień, po którym następuje Miesiąc, a następnie Rok

 

Przykładowo, dzień 8 maja 2017 roku, możemy zapisać na kilka sposobów:

 

8 May

8 May 2017

8th May 2017

the 8th of May 2017

the 8th of May, 2017

 

Są to wszystko możliwe i poprawne warianty, a wybór odpowiedniej wersji zależy od osobistych preferencji. Zasada jest jedna: im bardziej skomplikowany jest styl zapisu daty, tym bardziej formalny ma wydźwięk.

 

W dwóch ostatnich przykładach, użycie the oraz of jest opcjonalne, natomiast jeśli decydujemy się na ich użycie, musimy dodać zarówno the jak i of. Przykładowo, zapis 8th of May lub the 8th May byłby niepoprawny

 

W brytyjskiej odmianie języka angielskiego stosowanie przecinków nie jest konieczne, ale mogą być one używane do oddzielenia miesiąca od roku, w zależności od wybranego stylu zapisu.

 

Jeśli chcemy dodać nazwę dnia tygodnia, powinna ona poprzedzać datę i być od oddzielona przecinkiem lub połączona wyrazami the oraz of.

 

Sunday, 8 May 2017

Sunday the 8th of May, 2017

 

Daty w formacie American English

 

W amerykańskiej odmianie języka angielskiego, miesiąc poprzedza dzień, co oznacza, że ​​nie używamy of i raczej nie używamy liczebników porządkowych (ang. ordinal numbers), czyli dodawanych po dniu końcówek st, -nd, -rd, -th. Przecinki powinny być używane do oddzielenia dnia oraz roku. Należy zatem zapisywać daty w następujący sposób:

 

Miesiąc, po którym następuje Dzień, a następnie Rok

 

Przykładowo, dzień 8 maja 2017 roku, możemy zapisać na kilka sposobów:

 

May 8

May 8, 2017

Sunday, May 8, 2017

 

Formy zapisu May the 8th oraz May 8th są poprawne, ale obecnie znacznie rzadziej używane.

 

Numeryczny format dat

 

Zarówno w brytyjskim, jak i amerykańskim języku angielskim, data może być zapisana w skróconej formie, jako zbiór numerów oddzielonych łącznikami, ukośnikami lub kropkami, lub alternatywnie poprzez zastosowanie kilku pierwszych liter miesiąca. Chociaż ta opcja zapisu łatwa do zrozumienia i całkowicie akceptowalna w korespondencji mailowej, zazwyczaj nie sprawdza się w kontekście akademickim, ze względu na zbyt nieformalny charakter.

 

Skrócony zapis dat w British English

 

Podobnie jak w przypadku standardowego zapisu, daty powinny być zapisane w formacie dzień – miesiąc – rok.

 

Przykłady:

 

8/05/17, 8.05.17, 8-05-17

8/05/2017, 8.05.2017, 8-05-2017

8May2017, 8-May-17

Skrócony zapis dat w American English

 

Tu również, podobnie jak w przypadku standardowego zapisu, daty powinny być zapisane w formacie miesiąc – dzień – rok.

 

Przykłady:

 

05/8/17, 05.8.17, 05-8-17

05/8/2017, 05.8.2017, 05-8-2017

May 8, 2017

 

Skróty stosowane w zapisie dat w języku angielskim

 

Dni tygodnia

 

Day of the Week Dzień tygodnia Skrót (ang. Abbreviation)
Monday Poniedziałek Mon.
Tuesday Wtorek Tue. or Tues.
Wednesday Środa Wed.
Thursday Czwartek Thur. or Thurs.
Friday Piątek Fri.
Saturday Sobota Sat.
Sunday Niedziela Sun.

 

 

Miesiące

 

 

Month Miesiąc Skrót (ang. Abbreviation) Numer
January Styczeń Jan. 1
February Luty Feb. 2
March Marzec Mar. 3
April Kwiecień Apr. 4
May Maj May 5
June Czerwiec Jun. 6
July Lipiec Jul. 7
August Sierpień Aug. 8
September Wrzesień Sep. 9
October Październik Oct. 10
November Listopad Nov. 11
December Grudzień Dec. 12

 

 

Który styl zapisu wybrać?

 

Wybór sposobu, w jakim zapisujemy datę, zależy od tego jak formalny ma być przygotowywany dokument oraz od naszych osobistych preferencji. Warto natomiast zwrócić uwagę na dwie istotne kwestie, niezależne od wybranego stylu:

 

  1. Należy zawsze zapisywać daty w poprawnym formacie
  2. Należy zachować spójność zapisu w całym dokumencie

 

Nie powinniśmy stosować wielu różnych stylów zapisu w jednym dokumencie, chyba że mamy ku temu ważny powód.

 

 

 

.^

x

Wypełnij formularz
Skontaktujemy się z tobą