Jak nauka języka wpływa na poprawę innych umiejętności?

> ZACZNIJ SWOJĄ PRZYGODĘ Z ANGIELSKIM JUŻ DZIŚ!>

Uczenie się nowego języka może wzbogacić nasze życie na wiele różnych sposobów. To nie tylko umiejętność przydatna w zagranicznej podróży i świetny wpis do CV. Osoby znające jedynie jeden język, spowalniają swoje postępy w edukacji, ograniczają możliwości komunikacyjne oraz odmawiają sobie szansy poznania i zrozumienia otaczającego nas świata. Nauka języka obcego otwiera przed nami natomiast kompletnie nowe możliwości. 

Względy osobiste, zawodowe, społeczne i ekonomiczne – wszystkie wskazują na korzyści płynące z uczenia się języków obcych. Jeśli nadal nie czujesz się przekonany, poniżej przedstawiamy 10 powodów dla których warto uczyć się języka obcego.

  1. Większa otwartość na ludzi

Znajomość języka obcego znacząco zwiększa grono ludzi, z którymi możemy się porozumieć. Dzięki wysiłkowi włożonemu w naukę, otwierają się dla Ciebie drzwi do całego świata. Ludzie w pełni doceniają chęć nauki ich języka, poznania ich kultury oraz chęć komunikowania się z nimi. Szansa otwarcia się na poznanie nowych osób to jedna z najbardziej zjawiskowych korzyści z mówienia w innych językach.

  1. Poprawa zdolności zapamiętywania

Nie jest zaskoczeniem, iż proces nauki nowego języka polega na zapamiętaniu zasad gramatycznych oraz słownictwa. Jednak w trakcie uczenia się języka, oprócz zapamiętywania prostej terminologii, musimy  również odnaleźć się w szerszym kontekście i wiedzieć jak używać danego słownictwa oraz kiedy go używać.  To ćwiczenie poprawia ogólną pamięć, a jak wskazują badania, osoby mówiące w innych językach, są lepsze w zapamiętywaniu list oraz sekwencji.

  1. Poprawa umiejętności słuchania

Czas poświęcany na słuchanie podcastów i dialogów w trakcie nauki języka, znacząco poprawia zdolność słuchania. Aktywne słuchanie jest nie tylko jedną z podstawowych umiejętności w trakcie nauki języków obcych, ale także podstawową umiejętnością niezbędną w codziennym życiu. Posiadanie umiejętności słuchania jest istotne, niezależnie od tego, jakim językiem mówisz, a może pomóc skuteczniej komunikować się z ludźmi wokół Ciebie.

  1. Zwiększenie kreatywności

Naukowcy są zdania, że osoby wielojęzyczne są bardziej twórcze od osób mówiących wyłącznie w jednym języku. Nauka języka obcego nie tylko poprawia zdolność myślenia logicznego, ale także uczy nieszablonowego myślenia. W sytuacji, gdy nie potrafimy sobie przypomnieć lub nie znamy właściwego słowa w trakcie konwersacji, często musimy sięgać po alternatywne wyrażenia lub poszukiwać innych sposobów, aby wyrazić to, co chcemy powiedzieć.

  1. Poprawa umiejętności rozwiązywania problemów

Nauka języka jest zasadniczo ćwiczeniem w rozwiązywaniu problemów i wymyślaniu rozwiązań. Istnieją stresujące sytuacje, w których musimy pilnie wyrazić coś istotnego w nowym języku, a nie posiadając odpowiedniego zasobu słownictwa, musimy być elastyczni i znaleźć alternatywne rozwiązanie problemu. Jak wskazują badania, praktyka w rozwiązywaniu problemów językowych, pomaga w rozwiązywaniu innych problemów w swoim życiu.

  1. Tolerancyjność i empatia

Kiedy uczymy się języka obcego, bardzo często jesteśmy wystawiani na kontakty z osobami z całego świata. Zwłaszcza wtedy, gdy sami decydujemy się podróżować, dochodzimy do wniosku, że jesteśmy “obcy” w danym kraju.  To zmienia punkt widzenia i sprawia, że stajemy się bardziej tolerancyjni wobec różnic między ludźmi. Poprzez doświadczenie przebywania w innym środowisku i nawiązywanie kontaktów z ludźmi z różnych krajów, rozwijamy się emocjonalnie i odczuwamy większą empatię w stosunku do osób o podobnych doświadczeniach.

  1. Możliwość dogłębnego poznania kultury

Zrozumienie języka jest pierwszym krokiem w zrozumieniu kultury. To dzięki niemu możemy komunikować się z ludźmi, poznawać niuanse kulturowe i zachowania które pomogą wpasować się w otoczenie podczas podróży po danym kraju. Gdy uczysz się języka i starasz się naśladować zachowania kulturowe, możesz równocześnie rozwijać umiejętność percepcji.

  1. Rozwijanie wielozadaniowości

Osoby wielojęzyczne płynnie przechodzą pomiędzy wieloma systemami mowy i pisania. Ta umiejętność sprawia, że mają świetną podzielność uwagi i potrafią wykonywać wiele zadań równocześnie, również w innych obszarach nie związanych z językiem.

  1. Zwiększenie potencjału zatrudnienia

Bez względu na cele zawodowe, znajomość języka obcego z pewnością zwiększy Twoje szanse znalezienia zatrudnienia. Wielojęzyczność daje przewagę nad kandydatami, którzy posiadają biegłość jedynie w jednym języku i otwiera nowe szanse na znalezienie ciekawej pracy. Jeśli chcesz skutecznie konkurować na globalnym rynku, musisz nauczyć się sprawnie porozumiewać z ludźmi w różnych lokalizacjach. Wachlarz sektorów, w których istnieje zapotrzebowanie na osoby posiadające kompetencje językowe, jest bardzo szeroki.

  1. Budowanie pewności siebie

Gdy zdobywamy nową umiejętność zaczynamy wierzyć, że właściwie możemy nauczyć się wszystkiego. Nauka języka obcego nie jest wyjątkiem. W celu opanowania nowego języka, wystawiamy się na częste kontakty z ludźmi: nauczycielami, native speakerami, czy kolegami ze szkoły językowej. Dla nieśmiałych osób, które chcą poznać nowych ludzi, nauka języka i ćwiczenie umiejętności mówienia może być świetnym pretekstem i kluczem do poznawania przyjaciół, poszerzania horyzontów oraz zwiększania doświadczeń życiowych.

Dzięki nauce języków będziesz miał lepszą pamięć, będziesz bardziej twórczy, pewny siebie i bardziej otwarty na poznawanie nowych ludzi. Dodatkowo, możesz poprawić zdolność do empatii i patrzenia na problemy z cudzego punktu widzenia. W przypadku nauki języków nie masz nic do stracenia, a możesz znacząco poprawić poziom co najmniej 10 istotnych umiejętności.


Chcesz dowiedzieć się więcej o nauce angielskiego? Kliknij tutaj i zostaw nam do siebie kontakt!

.^

x

Wypełnij formularz
Skontaktujemy się z tobą