Najpopularniejsze związki frazeologiczne ze słowem break

> ZACZNIJ SWOJĄ PRZYGODĘ Z ANGIELSKIM JUŻ DZIŚ!>

Każdy język posiada własną kolekcję związków frazeologicznych. Te kombinacje wyrazów służą uzupełnianiu systemu leksykalnego języka i mają znaczenie przenośne a ich dosłowne przetłumaczenie byłoby bezużyteczne w odpowiednim kontekście zdaniowym. Język angielski jest wyjątkowo bogaty w takie wyrażenia, więc warto zainwestować czas w poznanie ich znaczenia i rozmaitych zastosowań. Przedstawiamy listę 20 najczęściej używanych związków frazeologicznych ze słowem break, które wzbogacą Twoje słownictwo i sprawią, że będziesz posługiwał się językiem angielskim jak native speaker.

 

Break the law

Nie przestrzegać prawa; robić coś nielegalnego.

 

Przykład:

Jessica broke the law when she drove the wrong way on a one-way street.

Jessica złamała prawo, gdy pojechała w złą stronę na ulicy jednokierunkowej.

 

Break a leg

Życzenie powodzenia przed występem, sprawdzianem lub rywalizacją. Odpowiednik polskiego “połamania nóg”.

 

Przykład:

You have an exam tomorrow? Break a leg!
Masz jutro egzamin? Powodzenia!

 

Break a/the record

Zrobić coś lepiej niż cokolwiek, co zostało zrobione wcześniej; pobić rekord.

 

Przykład:

The painting has broken all records, selling for over £20 million.

Obraz pobił wszystkie rekordy, gdy został sprzedany za ponad 20 milionów funtów.

 

Break a habit

Przestać robić coś, co dotychczas było robione regularnie, zwłaszcza jeśli jest to czymś złym lub szkodliwym.

 

Przykład:

I wish I could break the habit of smoking.  It’s hard to break a habit that you have had for a long time.

Chciałbym przestać palić. Trudno skończyć z nawykiem, który ma się od długiego czasu.

 

Break away
Zerwać relację z inną osobą, zwłaszcza jest to relacja między rodzicami a dzieckiem.

 

Przykład:

Sam found it hard to break away from his mother.

Sam z trudem zerwał relację ze swoją matką.

 

Break (one’s) balls

Przytłaczać lub obciążać kogoś dużą ilością pracy.

 

Przykład:

The boss acts like he’s trying to break everybody’s balls all the time.

Szef zachowuje się tak, jakby cały czas próbował obciążać wszystkich pracą.

 

Break down

Załamać się.

 

Przykład:

I was afraid I would break down and cry from the sadness I felt.

Bałam się, że doznam załamania i rozpłaczę się z powodu smutku który czułam.

 

Break even

Skończyć z tą samą kwotą, którą posiadano przed inwestycją. Nie przynieść ani zysków, ani strat.

 

Przykład:

Unfortunately, his business just managed to break even last year.

Niestety, jego biznes nie przyniósł mu żadnych zysków ani strat w minionym roku.

 

Break for

Wstrzymać się; Przestać pracować ze względu coś innego; zrobić przerwę.

 

Przykład:

We should break now for lunch.

Powinniśmy zrobić przerwę na lunch.

 

Break free

Uciec od kogoś lub czegoś; uwolnić się od nieprzyjemnej osoby lub sytuacji.

 

Przykład:

She’ll never be happy until she breaks free of her family.

Nigdy nie będzie szczęśliwa, dopóki nie uwolni się od rodziny.

 

Break (one’s) heart

Wywołać u kogoś ogromny emocjonalny ból; złamać czyjeś serce.

 

Przykład:

Diana broke Henry’s heart when she refused to marry him.

Diana złamała serce Henry’emu, gdy odmówiła wyjścia za niego za mąż.

 

Break in (or into)

Włamać się; w innym znaczeniu może także oznaczać “przeszkodzić, przerwać konwersację”.

 

Przykład:

Feel free to break in if it’s an emergency.

Możesz mi przerwać jeśli sprawa jest poważna.

 

Break the silence

Przerwać milczenie; zacząć rozmawiać na temat, którego wcześniej unikano.

 

Przykład:

The former Minister has decided to break his silence about the scandal.

Były Minister zdecydował się przerwać milczenie w sprawie skandalu.

 

Break the ice

Przełamać lody; zrobić lub powiedzieć coś, w celu złagodzenia niezręcznej lub nerwowej sytuacji.

 

Przykład:

He told a few jokes to break the ice.

Powiedział kilka żartów by rozładować atmosferę.

 

Break up with somebody

Zakończyć prywatną relację z kimś.

 

Przykład:

He’s just broken up with his girlfriend.

Właśnie zerwał ze swoją dziewczyną.

 

Break (one’s) word

Złamać dane słowo; nie dotrzymać obietnicy.

 

Przykład:

If you break your word, she won’t trust you again.

Jeśli złamiesz dane słowo, to już nigdy Ci nie zaufa.

 

Breaking point

Granica fizycznej lub emocjonalnej wytrzymałości; sytuacja, w której istnieje tak wiele problemów lub tak wiele rzeczy do zrobienia, że człowiek nie jest w stanie sobie z nimi poradzić.

 

Przykład:

My nerves are at the breaking point.

Moje nerwy są na granicy wytrzymałości.

 

Broke

Bez pieniędzy.

 

Przykład:

Can you lend me £5? I’m completely broke.

Możesz mi pożyczyć 5 funtów? Jestem kompletnie spłukany.

 

Broken dreams

Niespełnione marzenia lub aspiracje.

 

Przykład:

We all have our share of broken dreams, but they were never all meant to come true anyway.

Wszyscy mamy swoje niespełnione marzenia, których i tak nigdy nie bylibyśmy w stanie to osiągnąć.

 

Go for broke

Starać się tak mocno jak to możliwe, by osiągnąć swój cel, nawet jeśli wymaga to podjęcia ryzyka; postawić wszystko na jedną kartę.

 

Przykład:

Dan decided to go for broke and gave up his job to become a painter.

Dan postanowił postawić wszystko na jedną kartę i rzucił pracę by zostać malarzem.

.^

x

Wypełnij formularz
Skontaktujemy się z tobą