Mowa zależna – wyjątki i interpunkcja

> ZACZNIJ SWOJĄ PRZYGODĘ Z ANGIELSKIM JUŻ DZIŚ!>

mowa zależna

Wiemy już, jak stosować mowę zależną (sprawdź) i na czym polega następstwo czasów. Pora zastanowić się nad najciekawszym i najtrudniejszym aspektem każdej zasady gramatycznej – wyjątkami.

W niektórych sytuacjach możemy nie stosować następstwa czasów i przytaczać wypowiedź z czasownikiem o takim samym brzmieniu, pamiętając jedynie o zmianie zaimków i określeń czasu.

Poniżej prezentujemy kilka takich przykładów.

Warto zwrócić uwagę również na interpunkcję, która w przypadku zapisu dialogów różni się od polskiej. Po angielsku dialogi zapisujemy w cudzysłowach i nie oddzielamy ich myślnikiem od reszty narracji. W Wielkiej Brytanii bardziej powszechny jest cudzysłów pojedynczy, zaś w amerykańskiej angielszczyźnie – podwójny. Kropka, która w poprawnej polszczyźnie stoi na ostatnim miejscu, w języku angielskim jest umieszczana przed znakiem zamykającym cudzysłów, podobnie jak wszystkie inne znaki interpunkcyjne. W mowie zależnej, inaczej niż w polskim, zdanie podrzędne nie jest oddzielane przecinkiem od nadrzędnego.

Kiedy możemy nie stosować następstwa czasów przy zamianie cytatu na mowę zależną?

Kiedy w zdaniu oryginalnym występuje czas zaprzeszły.

Marsha said: ”I had hoped to meet aliens finally.”

Marsha said she had hoped to meet aliens finally.

Kiedy mówimy o stałych prawidłowościach i prawach naukowych.

I said to her: ”There is no life on other planets.”
I said to her that there is no life on other planets.

Kiedy przekazujemy czyjąś opinię, która nadal jest aktualna.

”I think she is insane,” the doctor said.

The doctor think you are insane.

Po czasownikach modalnych.

could

”I could almost touch them,” said Marsha.

Marsha said she could almost touch them.

should

I insisted: ”You should take your pills.”

I insisted she should take her pills.

might

”They might observe us,” warned Marsha.

Marsha warned that they might observe us.

W drugim i trzecim okresie warunkowym.

”If I were you, I would prepare to escape,” said Marsha.

Marsha said that if she was me, she would prepare to escape.

”If I had known about her illness, I wouldn’t have watched this sci-fi movie with her,” I told to doctor.

I told to doctor that if I had known about her illness, I wouldn’t have watched this sci-fi movie with her.

.^

x

Wypełnij formularz
Skontaktujemy się z tobą