Konstrukcja „to be going to“

> ZACZNIJ SWOJĄ PRZYGODĘ Z ANGIELSKIM JUŻ DZIŚ!>

konstrukcja to be going to

 

 

Konstrukcji be going to używamy, aby wyrazić zamiar dokonania jakiejś czynności. Gramatyczne zasady stosowania konstrukcji to be going to są bardzo proste do przyswojenia. Odmieniamy tylko czasownik to be, a po going to stosujemy czasownik w formie bezokolicznika.

 

 

Konstrukcja to be going to – zastosowanie

 

Wzór: Podmiot + to be + going to + bezokolicznik

 

Strukturę tę stosujemy w odniesieniu do zdefiniowanych i określonych wcześniej planów na przyszłość.

 

I am going to learn Polish.

Zamierzam uczyć się języka polskiego.

 

He is going to go to Acapulco soon.

On wkrótce wybiera się do Acapulco.

 

Konstrukcji be going to używamy, kiedy na podstawie obserwacji obecnych wydarzeń przewidujemy, co może się zdarzyć.

 

They are very angry. They are going to have a fight.

Są bardzo zdenerwowani. Będą się kłócić.

 

This football team is hopeless. It is going to lose.

Ta drużyna piłkarska jest beznadziejna. Przegra.

 

Strukturę be going to stosujemy też do stanowczego wydawania poleceń lub zdecydowanej odmowy.

 

You are going to do this job!

Wykonasz to zadanie!

 

I am not going to play that stupid game!

Nie zamierzam grać w tę głupią grę!

 

 

Pytania i przeczenia z konstrukcją be going to

 

Pytania zawierające strukturę be going to budujemy przez inwersję.

 

Wzór: To be + podmiot + going to + bezokolicznik

 

Are you going to leave this party?

Czy zamierzasz wyjść z imprezy?

 

Are they going to study abroad?

Czy oni planują studiowanie za granicą?

 

Przeczenia dla formy be going to tworzymy dodając not przed going to.

 

Wzór: Podmiot + to be + not + going to + bezokolicznik

 

I am not going to spend this weekend with you.

Nie zamierzam spędzić z tobą tego weekendu.

 

They are not going to buy a car.

Oni nie zamierzają kupić samochodu.

 

Pamiętaj: W konstrukcji not going to nie stosuje się form skróconych.

 

He isn't going to call him.

He is not going to call him.

On nie zamierza do niego zadzwonić.

 

 

Jak jeszcze wyrażać zamiar? Operator will a konstrukcja be going to

 

Zarówno will jak i be going to odnosi się do wyrażania zamiaru. Jednak każdą z tych form stosujemy w innej sytuacji.

 

Going to odnosi się do przemyślanych planów:

 

The situation yesterday made me rethink everything. I made a decision. I am going to call Julia and ask her out.

Wczorajsza sytuacja sprawiła, że wszystko przemyślałem. Podjąłem decyzję. Zadzwonię do Julii i umówię się z nią.

 

Will wskazuje na decyzję podjętą w danej chwili:

 

I am bored. What do to? I know! I will call Julia and ask her out.

Nudzę się. Cóż zrobić? Wiem! Zadzwonię do Julii i umówię się z nią.

.^

x

Wypełnij formularz
Skontaktujemy się z tobą