Jak stosować question tags?

> ZACZNIJ SWOJĄ PRZYGODĘ Z ANGIELSKIM JUŻ DZIŚ!>

Question tags

W języku polskim formuła raczej zapomniana, w angielskim stosowana powszechnie, a ze względu na swoją odwróconą konstrukcję przysparzająca sporych problemów. Jak, kiedy i dlaczego stosować krótkie pytania question tags?

 

 

Czym są question tags?

 

Dodawane na końcu zdania pytanie ma na celu uzyskanie potwierdzenia w konwersacji. Question tags raczej nie są stosowane w języku pisanym, ta figura retoryczna jest jednak chętnie używana jako element dialogu. Na polski tłumaczymy je najczęściej jako odrobinę staroświeckie „nieprawdaż?” lub „czyż nie?”. Możemy posłużyć się też potocznym: „prawda?”, „mam rację?”.

 

 

Konstrukcja question tags

 

Podstawową kwestią, którą musimy mieć na uwadze, jest to, że question tags towarzyszą zawsze zdaniu oznajmującemu. Musimy pamiętać o tym, że forma question tag (twierdząca lub przecząca) jest odwrotna w stosunku do tej zastosowanej w zdaniu poprzedzającym.

 

 

Zasada i przykłady:

 

 

Dla zdań twierdzących używamy question tag w formie przeczenia:

 

Bruce is an actor, isn’t he?

Bruce jest aktorem, czyż nie?

 

Dla zdań przeczących używamy question tag w formie potwierdzenia:

 

Peter isn’t a vegatarian, is he?

Peter nie jest wegetarianinem, prawda?

 

 

question tags

 

 

Jak tworzyć question tags?

 

Wiele zależy od czasownika. Dla prostych czasowników opisujących czynności używamy operatora (do, does, did i in.) i zaimka osobowego, odpowiadającego podmiotowi zdania głównego.

 

Lucy likes Tony, doesn’t she?

Lucy lubi Tony’ego, czyż nie?

 

You didn’t take an umbrella, did you?

Nie wziąłeś parasolki, prawda?

 

Do stworzenia question tags w powyższych przypadkach używamy operatora, za pomocą którego tworzymy pytania do zdania głównego.

 

 

Zdanie oznajmujące                                  Pytanie do zdania oznajmującego                    Question tag

Lucy likes Tony.                                          Does she like Tony?                                             (…), doesn’t she?

You didn’t  take an umbrella.                   Didn’t you take an umbrella?                              (…), did you?

 

 

Inaczej tworzymy question tags w przypadku czasowników, które nie potrzebują operatorów. Dotyczy to zdań, do których pytania tworzy się za pomocą inwersji. W takim przypadku mamy łatwiejsze zadanie:

 

– jeśli w zdaniu oznajmującym czasownik występuje w formie twierdzącej, do stworzenia question tag wykorzystamy formę przeczącą,

 

– jeśli w zdaniu oznajmującym czasownik występuje w formie przeczącej, do stworzenia question tag wykorzystamy formę twierdzącą.

 

Przykłady:

 

Barry is fast, isn’t he?

Barry jest szybki, czyż nie?

 

Clark can lift a lot, can’t he?

Clark potrafi dużo podnieść, mam rację?

 

 

Question tags – czasy i czasowniki modalne

 

Żelazną zasadą przy stosowaniu question tags w bardziej skomplikowanych formach jest pilnowanie użycia odpowiedniego operatora. Jeśli zastosujemy prosty trik z tworzeniem pytań do zdania oznajmującego, poprawne zastosowanie question tags nie powinno być problemem. Przyjrzyjmy się przykładom.

 

Przykłady:

 

He talked, and talked about the same topic, didn’t he?

Mówił wciąż na ten sam temat, czyż nie?

 

Bane won’t break Bruce, will he?

Bane nie złamie Bruce’a, nieprawdaż?

 

Podobne zasady obowiązują w przypadku stosowania czasowników modalnych:

 

Reed, Sue, Ben and Johnny should go to bed, shouldn’t they?

Reed, Sue, Ben i Johnny powinni już iść spać, czyż nie?

 

 

Question tags – wyjątki

 

Nie wszystkie czasowniki zamieniają się tak łatwo w question tags. Poniżej znajdziesz kilka odstępstw od reguły.

 

I am – aren’t I?

 

I am the best there at what I do, aren’t I?

Jestem najlepszy w tym co robię, prawda?

 

Let’s – shall we?

 

Let’s go for a lunch, shall we?

Chodźmy na lunch, dobrze?

 

Imperative (rozkaz) – will you?/won’t you?/can you?/could you?

 

Stop screaming, could you?

Przestań krzyczeć, ok?

 

Don’t (zakaz) – will you?

 

Don’t play with this dog, will you?

Nie baw się z tym psem, dobrze?

 

This is/That is – isn’t it?

 

That’s a new model, isn’t it?

To nowy model, prawda?

 

 

.^

x

Wypełnij formularz
Skontaktujemy się z tobą