Hello, it’s me! Czyli zwroty przydatne w trakcie rozmowy telefonicznej

> ZACZNIJ SWOJĄ PRZYGODĘ Z ANGIELSKIM JUŻ DZIŚ!>

Korzystanie z telefonu stanowi współcześnie nieodłączną część naszego codziennego życia. Być może podróżujesz do obcego kraju lub pracujesz w zagranicznej firmie, w której prowadzenie rozmów telefonicznych jest istotnym elementem Twoich zawodowych obowiązków.

Niezależnie od okoliczności, musisz być przygotowany na możliwość nawiązywania połączeń w języku obcym, co może z początku wydawać się trudne. W rzeczywistości jest znacznie łatwiejsze niż myślisz i jeśli uda Ci się przyswoić kilka kluczowych fraz, odbieranie i nawiązywanie połączeń nie będzie stanowiło dla Ciebie żadnego problemu.

 

A by ułatwić proces nauki, przygotowaliśmy krótki przewodnik po najbardziej przydatnych zwrotach związanych z prowadzeniem rozmów telefonicznych w języku angielskim. Życzymy miłej nauki!

 

Telefonowanie (ang. making a call)

Aby rozpocząć rozmowę w sytuacji, gdy to Ty wykonujesz telefon, możesz użyć jednego z poniższych przykładów:

 

Hello, [your name] speaking – Witam, mówi [Twoje imię]

Good morning, [your name] here – Dzień dobry, tu [Twoje imię]

Good afternoon, [your name] speaking – Dzień dobry, mówi [Twoje imię]

This is [your name] speaking – Z tej strony [Twoje imię]

Could I speak to [your respondent’s name] please? – Czy mógłbym rozmawiać z [imię respondenta]?

I am trying to contact [your respondent’s name] – Próbuje skontaktować się z [imię respondenta]

Hello, is that  [your respondent’s name]? – Witam, czy rozmawiam z [imię respondenta]?

 

Odbieranie telefonu (ang. taking a call)

Aby rozpocząć rozmowę w sytuacji, gdy odbierasz telefon, możesz użyć jednego z poniższych przykładów:

 

[Your name] speaking  – Mówi [Twoje imię]

This is [your name]  – Z tej strony [Twoje imię]

Hello, how can I help you? – Witam, w czym mogę pomóc?

Company [your company name], this is [your name]. How may I help you? – Firma [nazwa Twojej firmy], z tej strony [Twoje imię]. Jak mogę pomóc?

Yes? – Tak?

 

Grzecznościowa wymiana zdań (ang. small talk)

Small talk to sposób na przyjacielskie rozpoczęcie rozmowy. Możesz zapytać o samopoczucie, o to jak respondentowi minął dzień, albo zapytać o szczegóły z poprzednich rozmów.

 

Hi, [first name]. How are you? – Cześć, [imię respondenta]. Jak się masz?

How are you getting on with […]? – Jak Ci idzie […[

 

Pytanie o osobę (ang. asking for somebody)

 

May I speak to [person’s name]? – Czy mógłbym rozmawiać z [imię osoby]?

I’d like to speak to [person’s name], please – Chciałbym prosić do telefonu [imię osoby]

 

Wyjaśnianie powodu rozmowy (ang. giving reasons for calling)

 

I’m calling to ask about/discuss/clarify […] – Dzwonię, aby zapytać/przedyskutować/wyjaśnić […]

I just wanted to ask […] – Chciałbym jedynie zapytać o […]

Could you tell me […] – Czy mógłby Pan powiedzieć mi […]

I’m calling on behalf of [person’s name] – Dzwonię w imieniu [imię osoby]

 

Odbieranie wiadomości (ang. taking messages)

Jeśli Twój rozmówca chce rozmawiać z osobą, która aktualnie jest nieobecna, Twoim zadaniem jest odebranie wiadomości. Możesz to zrobić na kilka sposobów:

 

I’m sorry, she/he’s not here today. Can I take a message? – Przykro mi, ale ona/on jest dziś nieobecna/nieobecny. Czy mógłbym coś przekazać?

I’m afraid he/she’s not available at the moment. Would you like to leave a message? – Obawiam się, że on/ona jest w tym momencie niedostępny/niedostępna. Czy chciałbyś zostawić wiadomość?

Could I ask who’s calling, please? – Czy mógłbym zapytać z kim rozmawiam?

I’ll ask him to call you as soon as he gets back – Przekażę mu, aby do Ciebie zadzwonił kiedy tylko wróci

 

Po odebraniu wiadomości od dzwoniącego, możesz powiedzieć:

 

I’ll give him/her your message as soon as he/she gets back – Przekażę mu/jej wiadomość kiedy tylko wróci

 

Zostawianie wiadomości (ang. leaving messages)

W odwrotnej sytuacji, gdy to Ty dzwonisz do osoby, która jest w danej chwili nieobecna, możesz zostawić dla niej wiadomość.

 

Could you please take a message? Please tell her/him that [message body] – Czy mógłby Pan/Pani przekazać wiadomość? Proszę powiedzieć, że [treść wiadomości]

I’d like to leave her/him a message. Please let her/him know that [message body]  – Chciałbym/chciałabym zostawić wiadomość. Proszę powiedzieć, że [treść wiadomości]

Could I leave a message? – Czy mógłbym zostawić wiadomość?

Could he/she call me back? – Czy mógłby/mogłaby do mnie oddzwonić?

Could you tell him/her that I called, please? – Czy mógłbyś przekazać jemu/jej, że dzwoniłam?

Okay, thanks. I’ll call back later – W porządku, dziękuję. Zadzwonię później

 

Prośba o powtórzenie informacji (ang. asking the other person to repeat information)

 

Could you spell that for me, please? – Czy mógłbym prosić o przeliterowanie?

Would you mind speaking up a bit? I can’t hear you very well – Czy mógłbyś mówić trochę głośniej? Nie słyszę Cię za dobrze

I’m sorry, I didn’t catch your first name – Przepraszam, nie zrozumiałam Twojego imienia

Could you speak a little more slowly please? – Czy mógłbyś mówić odrobinę wolniej?

 

Zawsze możesz powtórzyć ważne informacje, aby potwierdzić i podsumować wiadomość:

Let me see if I got that right. [Message body], is that correct? – Pozwól mi sprawdzić, czy dobrze zrozumiałem. [Treść wiadomości], mam rację?

 

Trudności (ang. problems)

 

I’m afraid the line’s engaged. Could you call back later? – Obawiam się, że linia jest zajęta. Czy mógłbyś zadzwonić później?

I’m afraid he’s in a meeting at the moment – Obawiam się, że jest w tej chwili na spotkaniu

I’m sorry. He isn’t in at the moment – Przykro mi. Aktualnie nie jest obecny

I’m sorry.  There’s nobody here by that name – Przykro mi. Nie ma tu nikogo o tym nazwisku

Sorry.  I think you’ve dialled the wrong number – Przykro mi. Wygląda na to, że wybrałeś niewłaściwy numer

I’m afraid you’ve got the wrong number – Obawiam się, że masz niepoprawny numer

I’m afraid the line is quite bad – Obawiam się, że połączenie nie jest najlepsze

The number is busy – Zajęte

I cannot hear you – Nie słyszę Cię

 

Pytanie o nazwisko (ang. asking for a name)

 

Who is speaking? – Kto mówi?

Who is calling, please? – Kto dzwoni?

May I have your name, please? – Czy mogę poznać Pana/Pani nazwisko?

Who am I speaking with? – Z kim rozmawiam?

May I ask who’s calling? – Czy mogę zapytać kto dzwoni?

 

Przekazywanie i łączenie rozmowy (ang. transferring and connecting a call)

Jeśli masz zamiar przełączyć dzwoniącego do innej osoby, powinieneś go o tym poinformować. Możesz to zrobić w jeden z następujących sposobów:

 

Hold on, please – Proszę czekać

One moment, please – Chwileczkę

Thank you for your patience – Dziękuję za cierpliwość

I am connecting you now – Już Pana/Panią łączę

Let me check that out – Pozwól mi to sprawdzić

I’ll just put you through – Przełączę Pana

 

 

Kończenie rozmowy (ang. ending the call)

Pamiętaj, aby podziękować rozmówcy za telefon lub udzielenie pomocy. Możesz to zrobić w jeden z następujących sposobów:

 

Thank you. Have a good day – Dziękuję. Miłego dnia

Thank you for your help. Have a nice day – Dziękuję za pomoc. Miłego dnia

Thank you for calling – Dziękuję za telefon

Okay, have a great day – W porządku, miłego dnia

Thank you for your time – Dziękuję za poświęcony czas

 

Pamiętaj, że w trakcie większości prowadzonych rozmów telefonicznych, używa się stosunkowo prostego języka, a bardziej skomplikowane tematy porusza się w trakcie osobistych spotkań. Znajdź w sobie pewność siebie, pamiętaj o dotychczas opanowanych zwrotach, przygotuj się na robienie notatek i w razie potrzeby poproś o powtórzenie informacji. Powodzenia!

.^

x

Wypełnij formularz
Skontaktujemy się z tobą