Strona bierna w angielskim

> ZACZNIJ SWOJĄ PRZYGODĘ Z ANGIELSKIM JUŻ DZIŚ!>

Strona bierna w angielskim to zagadnienie, które zawsze pojawia się na różnego rodzaju egzaminach i testach. Wypowiedzi sformalizowane, sytuacje, w których nie znamy wykonawcy czynności lub wolimy o nim nie wspominać, zdania, w których chcemy położyć szczególny akcent na samą czynność – w tych przypadkach ma zastosowanie strona bierna. J. angielski charakteryzuje się częstym użyciem tej konstrukcji. Poznaj i przećwicz z nami zasady jej stosowania.


x

Wypełnij formularz
Skontaktujemy się z tobą