Forma kauzatywna – jak i kiedy ją stosować?

> ZACZNIJ SWOJĄ PRZYGODĘ Z ANGIELSKIM JUŻ DZIŚ!>

forma kauzatywna

 

 

Konstrukcje z formą kauzatywną, czyli causative have, stosujemy wówczas, gdy podmiot zdania nie jest wykonawcą czynności, lecz jedynie zleca wykonanie jej komuś innemu, przeważnie specjaliście lub fachowcowi. Wykonawca czynności najczęściej nie jest wymieniony. Tego, kim jest, możemy domyślić się z kontekstu.

W praktyce forma kauzatywna najczęściej odnosi się do popularnych usług: remontowych, naprawczych, fryzjerskich itp. Możemy użyć jej także, aby opisać wypadki losowe i sytuacje, gdy ktoś zrobił nam coś niezgodnego z naszą wolą.

 

 

Forma kauzatywna – struktura i przykłady

 

Pewną trudnością w nauce formy kauzatywnej jest fakt, że nie posiada ona odpowiednika w języku polskim. Zatem najlepiej jest zrozumieć ją na konkretnych przykładach. Podstawowa struktura zdania wygląda następująco:

 

 

     Podmiot Odmieniony czasownik to have Podmiot czynności Czasownik w trzeciej formie
        Alice            has            her car    repaired
      James            has                his house    painted

 

 

Porównaj zdanie z formą kauzatywną i bez niej:

 

forma kauzatywna

Forma kauzatywna w podstawowych czasach

Formę causative have można stosować we wszystkich czasach. Odmianie przez czasy podlega w tego typu zdaniach czasownik to have. Poznaj przykłady zastosowań formy kauzatywnej w najczęściej używanych czasach.

 

          I have my hair dyed blue every week.

          Co tydzień mam farbowane (zapewne przez ekscentrycznego fryzjera) włosy na niebiesko.

          I am having my car stolen right now!

          W tym momencie ktoś (być może bezczelny złodziej) kradnie mi samochód.

          I just have had my heart broken.

          Właśnie złamano mi serce (wiadomo, że musiała to zrobić jakaś osoba).

          He had all his secrets revealed yesterday.

          Wszystkie jego sekrety zostały wczoraj ujawnione (ktoś tego dokonał, choć nie wiadomo kto).

          I was having my dog groomed when the telephone rang.

          Właśnie strzyżono mojego psa (z kontekstu wynika, że robił to psi fryzjer), kiedy zadzwonił telefon.

 

 

W nieformalnym zdaniu z formą kauzatywną możemy zastąpić have słówkiem get:

 

forma kauzatywna Forma kauzatywna z wymienionym wykonawcą czynności

 

Jak widać w powyższych przykładach, w wypowiedziach z causative have wykonawca czynności przeważnie nie jest wymieniany. Można jednak zbudować zdanie w ten sposób, że zostanie on ujawniony. Są dwie możliwości budowy takiego zdania.

 

         

          I had my car scratched by my ex-boyfriend!

          Mój samochód został porysowany przez mojego byłego chłopaka.

          Podmiot + czasownik to have + wykonawca czynności + czasownik w 1. formie


          He had his brother do his dirty work.

          On skłonił swojego brata, aby zrobił za niego brudną robotę.

 

 

Porównaj zdanie z wymienionym wykonawcą czynności oraz bez niego:

 

forma kauzatywna

 

.^

x

Wypełnij formularz
Skontaktujemy się z tobą