Cytaty motywacyjne do nauki angielskiego

> ZACZNIJ SWOJĄ PRZYGODĘ Z ANGIELSKIM JUŻ DZIŚ!>

Większość z Was z pewnością zgodzi się ze stwierdzeniem, że podróż ku wielojęzyczności jest skomplikowana i wiedzie przez niezliczoną liczbę przeszkód. Jest to proces który wymaga czasu, systematyczności i praktyki, ale nawet jeśli to zadanie wydaje się trudne, to nigdy nie jest niemożliwe. Przygotowaliśmy dla Was listę inspirujących słów największych umysłów tego świata, które pomogą w nauce i zmotywują Was do doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem angielskim.

Poniższe cytaty niech będą dla Was przypomnieniem, że uczenie się nowego języka stwarza nowe, nieprzewidziane możliwości – nie tylko te zawodowe.

 

The great aim of education is not knowledge but action.

Najważniejszym celem edukacji nie jest wiedza, ale działanie.

― Herbert Spencer

 

It doesn’t matter how slowly you go as long as you do not stop.

Nie ma znaczenia, jak wolno idziesz, dopóki tylko się nie zatrzymujesz.

― Confucius

 

The limits of my language are the limits of my world.

Ograniczenia mojego języka są ograniczeniami mojego świata.

― Ludwig Wittgenstein

 

Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today.

Edukacja jest paszportem do przyszłości, a jutro należy do tych, którzy już dziś się na nie przygotowują.

― Malcolm X

 

Education is a progressive discovery of our own ignorance.

Edukacja jest stopniowym odkrywaniem naszej własnej ignorancji.

― Will Durant

 

Education is what remains after one has forgotten what one has learned in school.

Edukacja jest tym, co pozostaje w pamięci, gdy zapomnimy o wszystkim tym, czego nauczono nas w szkole.

― Albert Einstein

 

Education’s purpose is to replace an empty mind with an open one.

Celem edukacji jest zastąpienie pustego umysłu, umysłem otwartym.

― Malcolm Forbes

 

The only fence against the world is a thorough knowledge of it.

Jedyną bramą do świata jest dogłębna wiedza na jego temat.

― John Locke

 

The beautiful thing about learning is that no one can take it away from you.

Piękną rzeczą w nauce jest to, że nikt nie może nam jej odebrać.

― B.B. King

 

Man is what he reads.

Jesteś tym co czytasz.

― Joseph Brodsky

 

An investment in education pays the best interest.

Inwestycja w wiedzę daje najlepsze odsetki.

― Benjamin Franklin

 

Anyone who stops learning is old, whether at twenty or eighty.

Każdy, kto przestaje się uczyć, jest stary, niezależnie od tego czy ma dwadzieścia, czy osiemdziesiąt lat.

― Henry Ford

 

Education is not preparation for life. Education is life itself.

Edukacja nie jest przygotowaniem do życia. Edukacja jest życiem samym w sobie.

― John Dewey

 

I am always doing that which I cannot do in order that I may learn how to do it.

Zawsze robię to, czego nie potrafię, po to aby nauczyć się tego, jak to zrobić.

― Pablo Picasso

 

I hope that in this year to come, you make mistakes. Because if you are making mistakes, then you are making new things, trying new things, learning, living, pushing yourself, changing yourself, changing your world.

Mam nadzieję, że w nadchodzącym roku popełnisz błędy. Bo jeśli popełniasz błędy, to oznacza że robisz coś nowego, próbujesz nowych rzeczy, uczysz się, żyjesz, przesz do przodu, zmieniasz siebie i zmieniasz otaczający świat.

― Neil Gaiman

 

I learned the value of hard work by working hard.

Nauczyłam się wartości ciężkiej pracy, ciężko pracując.

― Margaret Mead

 

If the goal you’ve set for yourself has a 100 percent chance of success, then frankly you aren’t aiming high enough.

Jeśli cel, który sobie postawiłeś, ma 100 procent szans na sukces, to szczerze mówiąc, Twój cel nie jest wystarczająco ambitny.

― Benny Lewis

 

If you’re determined to learn, no one can stop you.

Jeśli jesteś zdeterminowany by się uczyć, nikt nie jest w stanie Cię powstrzymać.

― Zig Ziglar

 

Knowledge is of no value unless you put it into practice.

Wiedza nie ma żadnej wartości, dopóki nie wprowadzisz jej w życie.

― Anton Chekhov

 

Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.

Żyj tak, jakbyś miał jutro umrzeć. Ucz się tak, jakbyś miał żyć wiecznie.

― Mahatma Ghandi

 

Theory is knowledge that doesn’t work. Practice is when everything works and you don’t know why.

Teoria jest wiedzą, która nie działa. Praktyka polega na tym, że wszystko działa, a Ty sam nie wiesz dlaczego.

― Herman Hesse

 

There are no foreign lands. It is the traveller only who is foreign.

Nie ma obcych ziem. To podróżny jest obcokrajowcem.

― Robert Louis Stevenson

 

There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure.

Tajemnica sukcesu nie istnieje. Jest on wynikiem przygotowania, ciężkiej pracy i uczenia się na własnych porażkach.

― Colin Powell

 

You’ll never know everything about anything.

Nigdy nie będziesz wiedział wszystkiego o wszystkim.

― Julia Child

.^

x

Wypełnij formularz
Skontaktujemy się z tobą