Brytyjscy premierzy cz. I

> ZACZNIJ SWOJĄ PRZYGODĘ Z ANGIELSKIM JUŻ DZIŚ!>

brytyjscy premierzy

 

 

Nauka angielskiego to nie tylko poznawanie angielskich słówek, zwrotów oraz angielskiej gramatyki. Warto też poznawać kulturę i historię Wielkiej Brytanii. Jest ona naprawdę fascynująca. Zapoznaj się z sylwetkami kilku znanych brytyjskich premierów i dowiedz się, co mówili na tematy polityczne i nie tylko.

 

 

Winston Churchill dwukrotnie w latach 40. i 50. sprawował urząd premiera Zjednoczonego Królestwa. Jego urzędowanie przypadło na okres II wojny światowej. Polityk zasłynął tym, że sprzeciwiał się ugodowej polityce wobec Niemiec. Był utalentowanym mówcą, wielokrotnie podczas wojny wspierał rodaków słynnymi przemówieniami. Wiele cytatów z jego mów przeszło do historii. Był jednym z pierwszych wpływowych polityków, którzy poparli ideę zjednoczonej Europy. Spopularyzował też pojęcie „żelaznej kurtyny”, określające podział Europy na blok wschodni i zachodni. W 1953 roku otrzymał Literacką Nagrodę Nobla za swoje prace dotyczące II wojny światowej. Winston Churchill zmarł 24 stycznia 1965 w wieku 90 lat.

 

 

Znane cytaty:

 

If you're going through hell, keep going.

Jeśli przechodzisz przez piekło, nie zatrzymuj się.

 

 

Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few.

Nigdy w dziejach wojen tak liczni nie zawdzięczali tak wiele tak nielicznym (o pilotach RAF-u walczących w bitwie o Anglię w 1940 roku).

 

 

Men oc­ca­sional­ly stum­ble over the truth, but most of them pick them­selves up and hur­ry off as if nothing ever happened. 

Cza­sami ludzie pot­kną się o prawdę. Ale pros­tują się i idą da­lej, jak­by nic się nie stało.

 

 

brytyjscy premierzy

 

 

Clement Richard Attlee był deputowanym, a potem przywódcą Partii Pracy. W latach 1945-1951 sprawował urząd premiera Wielkiej Brytanii. Jest uważany za jednego z głównych twórców NATO. W 1948 roku rozpoczął wprowadzanie publicznej opieki medycznej. Za jego rządów rozpoczęła się też nacjonalizacja takich gałęzi przemysłu jak przemysł węglowy, stalowy, transport, gazownictwo oraz telekomunikacja. Ważny element polityki Attlee’go stanowiła dekolonizacja. Za jego rządów rozpoczął się rozpad Imperium Brytyjskiego. Niepodległość odzyskały między innymi Indie, Cejlon i Birma. Attlee zmarł w 1967 roku na zapalenie płuc.

 

 

Znane cytaty:

 

You will be judged by what you succeed at, gentlemen, not by what you attempt.

Zostaniecie osądzeni po tym, co osiągnęliście, panowie, nie po tym, co zamierzaliście.

 

 

When we are returned to power we want to put in the statute book an act which will make our people citizens of the world before they are citizens of this country.

Kiedy powrócimy do władzy, chcemy umieścić w kodeksie ustawę, która sprawi, że ludzie będą najpierw obywatelami świata, a dopiero potem obywatelami kraju.

 

 

brytyjscy premierzy

 

 

James Callaghan od 1976 roku przez trzy lata piastował urząd premiera. Był członkiem Partii Pracy i poprzednikiem słynnej Margaret Thatcher. Na początku swojej kadencji cieszył się dużo większą popularnością niż Żelazna Dama, która była wówczas szefem opozycji.  Za jego czasów nastąpiła poprawa sytuacji gospodarczej. Udało się zredukować inflację, poprawiły się też relacje rządu ze związkami zawodowymi. Niestety, ponowna eskalacja konfliktów ze związkami doprowadziła do fali strajków. 22 stycznia 1979 roku ponad półtora miliona robotników przerwało pracę, by zaprotestować przeciw niskim płacom, których wartość obniżała się coraz bardziej wskutek inflacji. Ów powszechny strajk przeszedł do historii jako Winter of Discontent, czyli „zima niezadowolenia”. Było to jedno z największych wystąpień brytyjskiej klasy pracującej. Po tych wydarzeniach Partia Pracy została odsunięta od władzy na 18 lat. Callaghan zasiadał później w Izbie Lordów. Zmarł w 2005 roku. Był najdłużej żyjącym premierem Wielkiej Brytanii.

 

 

Znane cytaty:

 

You never reach the promised land. You can march towards it.

Człowiek nigdy nie dociera do ziemi obiecanej. Może najwyżej maszerować w jej kierunku.

 

 

A leader must have the courage to act against an expert’s advice.

Lider musi mieć odwagę postępować wbrew radom ekspertów.

 

 

Więcej informacji o sylwetkach znanych brytyjskich premierów przeczytasz tu.

.^

x

Wypełnij formularz
Skontaktujemy się z tobą