Brytyjscy premierzy cz. II

> ZACZNIJ SWOJĄ PRZYGODĘ Z ANGIELSKIM JUŻ DZIŚ!>

brytyjscy premierzy

 

Brytyjscy premierzy – poznaj kolejne sylwetki oraz ich wypowiedzi.

Margaret Thatcher w latach 1979–1990 piastowała urząd premiera Wielkiej Brytanii. Jest do dziś jednym z najlepiej rozpoznawalnych brytyjskich polityków. Thatcher objęła stanowisko premiera, gdy Wielka Brytania znajdowała się w kryzysie. Powodem kryzysu była inflacja oraz rozbudowana polityka socjalna państwa. Thatcher powstrzymała kryzys poprzez ograniczenie wydatków budżetowych oraz likwidację dotacji dla państwowych firm. Ograniczyła też rolę związków zawodowych i doprowadziła do zamknięcia nierentownych kopalni. Jej twarde działania przyniosły jej przydomek Żelaznej Damy. Margaret Thatcher zmarła 8 kwietnia 2013 r. w Londynie.

Znane cytaty:

 

I love argument, I love debate. I don't expect anyone just to sit there and agree with me, that's not their job.

Kocham różnice zdań, kocham debaty. Nie oczekuję od nikogo, aby tylko siedział i zgadzał się ze mną, nie na tym polega zadanie.

 

 

No-one would remember the Good Samaritan if he’d only had good intentions; he had money as well.

Nikt nie wspominałby miłosiernego samarytanina, jeśli miałby on tylko dobre intencje. On miał też pieniądze.

 

 

brytyjscy premierzy

 

 

Tony Blair od 1997 roku przez dziesięć lat sprawował urząd premiera Wielkiej Brytanii. W latach 1994–2007 był przywódcą Partii Pracy. Podczas swojej kadencji popierał większą autonomię krajów wchodzących w skład brytyjskiej monarchii. W listopadzie 1998 Blair jako pierwszy brytyjski premier przemawiał w irlandzkim parlamencie. Po atakach z 11 września 2001 r. popierał działania Stanów Zjednoczonych w Afganistanie i Iraku. Za popieranie polityki USA otrzymał w 2003 roku ważne amerykańskie odznaczenia: Złoty Medal Kongresu oraz Ellis Island Medal of Honour jako pierwszy nie-Amerykanin w historii. Jego proamerykańska polityka nie zawsze jednak przysparzała mu popularności w Wielkiej Brytanii. W 2015 roku przewaga jego partii w Izbie Gmin znacząco spadła. 10 maja 2007 Blair ogłosił swoją rezygnację ze stanowiska lidera Partii Pracy, a 27 czerwca złożył na ręce królowej Elżbiety II rezygnację z urzędu premiera.

 

 

Znane cytaty:

 

Any parent wants the best for their children. I am not going to make a choice for my child on the basis of what is the politically correct thing to do.

Każdy rodzic chce jak najlepiej dla swoich dzieci. Nie będę dokonywał wyborów dla moich dzieci, opierając się na tym, co jest poprawne politycznie.

 

 

The art of leadership is saying no, not yes. It is very easy to say yes.

Sztuka bycia liderem to sztuka mówienia „nie“, a nie „tak“. Jest bardzo łatwo powiedzieć „tak“.

 

 

brytyjscy premierzy

 

 

David Cameron od 11 maja 2010 jest premierem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Jest liderem Partii Konserwatywnej. Cameron zmienił program i wizerunek brytyjskich konserwatystów. Zaczął koncentrować się na potrzebach najuboższych, zwiększył też wydatki na walkę z ubóstwem w krajach Trzeciego Świata i opowiadał się za polityką proekologiczną. Tak radykalne zmiany powodowały nierzadko sprzeciw niektórych członków partii. Jednak zaowocowały wzrostem jej notowań. Ciekawostką jest fakt, że David Cameron wystąpił w teledysku grupy One Direction w ramach akcji charytatywnej Red Nose Day.

 

 

Znane cytaty:

 

I joined this party because I believe in freedom. We are the only party believing that if you give people freedom and responsibility, they will grow stronger and society will grow stronger.

Dołączyłem do tej partii, ponieważ wierzę w wolność. Jesteśmy jedyną partią wierzącą, że jeśli da się ludziom wolność i odpowiedzialność, będą stawali się silniejsi i społeczeństwo też stanie się silniejsze.

 

 

We will reflect the country we aspire to govern, and the sound of modern Britain is a complex harmony, not a male voice choir.

Będziemy odzwierciedlać kraj, którym chcemy zarządzać, a głos współczesnej Wielkiej Brytanii to złożona harmonia, a nie męski chór.

 

 

Więcej informacji o sylwetkach znanych brytyjskich premierów przeczytasz tu.

.^

x

Wypełnij formularz
Skontaktujemy się z tobą