Angielskie wyrażenia z take

> ZACZNIJ SWOJĄ PRZYGODĘ Z ANGIELSKIM JUŻ DZIŚ!>

Co znaczy słówko take po angielsku? Najprościej można je przetłumaczyć jako „brać“ lub „wziąć“. Okazuje się jednak, że ten czasownik występuje w wielu potocznych wyrażeniach i nabiera w nich różnych znaczeń. Poznaj najpopularniejsze z nich na przykładzie dialogu Alice i Jennifer, które przyjechały do Warszawy i rozmawiają o zwiedzaniu miasta.

 

Angielskie wyrażenia z take i rzeczownikiem

 

W najprostszej i najczęściej spotykanej formie słówko take łączy się z różnymi rzeczownikami.

 

Let's take a taxi to the city centre. Buses are crowded, said Alice.

„Jedźmy do centrum taksówką. Autobusy są zatłoczone“ – powiedziała Alice.

 

I want to take a look at The Palace of Culture and Science, said Jennifer.

„Chciałabym zerknąć na Pałac Kultury i Nauki“ – powiedziała Jennifer.

 

I love taking pictures while sightseeing, said Alice.

„Uwielbiam robić zdjęcia podczas zwiedzania“ – powiedziała Alice.

 

I know you love that, but it takes you a lot of time, said Jennifer.

„Wiem, że to uwielbiasz, ale to zajmuje mnóstwo czasu“ – powiedziała Jennifer.

 

You can take a rest in the meantime, said Alice.

„W międzyczasie możesz odpocząć“ – powiedziała Alice.

 

Or even take a nap…, said Jennifer quietly.

„Albo nawet się zdrzemnąć“ – powiedziała cicho Jennifer.

 

I don't like taking pictures. I prefer to take notes, said Jennifer.

„Nie lubię robić zdjęć. Wolę robić notatki“ – powiedziała Jennifer.

 

 

Mniej znane angielskie wyrażenia z take

 

Słówko take występuje też w mniej popularnych sformułowaniach oraz idiomach.

 

I love beautiful views. When I saw Warsaw city centre by night for the first time, it took my breath away, said Alice.

„Kocham piękne widoki. Kiedy pierwszy raz zobaczyłam centrum Warszawy nocą, zaparło mi dech w piersiach“ – powiedziała Alice.

 

During the travel, I prefer to talk with natives than admire the views. I take heart in the fact that people are so friendly, said Jennifer.

„Kiedy podróżuję, wolę rozmawiać z miejscową ludnością niż podziwiać widoki. Czerpię otuchę z faktu, że ludzie są tak przyjacielscy“ – powiedziała Jennifer.

 

I don't like it. I always have a feeling that natives take the mickey out of tourists, said Alice.

„Nie lubię tego. Zawsze mam wrażenie, że miejscowa ludność stroi sobie żarty z turystów“ – powiedziała Alice.

 

When someone laughs at you it really takes the biscuit. But most people are friendly I think, said Jennifer.

„To naprawdę denerwujące, gdy ktoś stroi sobie z ciebie żarty. Ale myślę, że większość ludzi jest przyjacielska“ – powiedziała Jennifer.

 

You really trust people. I should take a leaf out of your book, said Jennifer.

„Naprawdę ufasz ludziom. Powinnam brać z ciebie przykład“ – powiedziała Jennifer.

 

.^

x

Wypełnij formularz
Skontaktujemy się z tobą