Angielskie słówka, które łatwo pomylić

> ZACZNIJ SWOJĄ PRZYGODĘ Z ANGIELSKIM JUŻ DZIŚ!>

angielskie słówka

 

Jeśli uczysz się angielskiego, na pewno zauważyłeś już, że ten język jest pełen niespodzianek. Istnieją angielskie słówka, które choć brzmią podobnie, mają zupełnie inne znaczenie. Zapoznaj się z listą najczęściej mylonych słów w języku angielskim. Dowiedz się, dlaczego lightning nie ma nic wspólnego z oświetleniem pokoju oraz dlaczego complement wcale nie musi wyrażać podziwu dla drugiej osoby.

 

 

Capitol – capital

 

Capitol – jest to nazwa własna budynku będącego siedzibą Kongresu Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie.

capital – rzeczownik najczęściej oznaczający stolicę, rzadziej używany w odniesieniu do kapitału.

 

 

lightning – lightening

 

lightning – rzeczownik oznaczający błyskawicę.

lightening – forma ciągła od czasownika to lighten, oznaczającego oświetlać lub rozświetlać.

 

 

affect – effect

 

affect – czasownik, oznaczający wpływać na coś.

effect – rzeczownik, oznaczający efekt lub rezultat.

 

 

farther – further

 

farther – stopień wyższy od przymiotnika far. Słówko to oznacza dalej, w znaczeniu większej odległości.

further – przymiotnik oznaczający kolejny lub późniejszy.

 

 

flaunt – flout

 

flaunt – czasownik oznaczający afiszowanie się lub obnoszenie się z czymś.

flout – czasownik oznaczający lekceważyć lub szydzić.

 

 

hung – hanged

 

hung – przeszła forma czasownika hang, oznaczającego zawieszenie jakiegoś przedmiotu.

hanged – przeszła forma czasownika hang, oznaczającego stracenie skazańca przez powieszenie.

 

 

lay – lie

 

to lay – kłaść, położyć coś na czymś.

to lie – leżeć na czymś.

 

 

complement – compliment

 

complement – jako rzeczownik oznacza uzupełnienie, a jako czasownik – uzupełniać.

compliment – jako rzeczownik słówko to oznacza komplement, a jako czasownik znaczy prawić komplementy lub składać gratulacje.

 

.^

x

Wypełnij formularz
Skontaktujemy się z tobą