Angielskie przysłowia bez polskich odpowiedników

> ZACZNIJ SWOJĄ PRZYGODĘ Z ANGIELSKIM JUŻ DZIŚ!>

 

angielskie przysłowia

 

W języku angielskim mamy do czynienia z całym ogromem przysłów, powiedzeń i sentencji, które mają przekazać w jednym zdaniu refleksje i mądrości życiowe. Poniżej znajdziemy najpopularniejsze z tych, które nie posiadają polskich odpowiedników. Niektóre będą wymagały szerszego wytłumaczenia, jednak w większości przypadków ich sens jest dość łatwo odgadnąć.

 

 

The squeaky wheel gets the grease.

 

 

Dosłownie: „Piszczące koło zostanie nasmarowane”. Oznacza to, że jeśli nie będziemy się uskarżać, nasza sytuacja nie ulegnie poprawie.

 

 

A journey of a thousand miles begins with a single step.

 

 

„Tysiącmilowa podróż zaczyna się od jednego kroku”, czyli wszystko rozpoczyna się od małych rzeczy.

 

 

People who live in glass houses should not throw stones.

 

 

Dosłownie: „Mieszkający w szklarniach nie powinni rzucać kamieniami”. Przysłowie przestrzega przed krytyką innych, która może obrócić się przeciwko nam.

 

 

No man is an island.

 

 

„Żaden człowiek nie jest samotną wyspą”, czyli bez towarzystwa ani rusz.

 

 

Hope for the best, but prepare for the worst.

 

 

Jedno z częściej stosowanych wyrażeń, zwłaszcza w kręgach biznesowych.

Nie ma odpowiednika w języku polskim, jednak nawet dosłownie przetłumaczone jest zrozumiałe: „Licz na najlepsze, ale szykuj się na najgorsze”.

 

 

There’s no such thing as a free lunch.

 

 

Nie ma darmowych obiadów, a więc zawsze ktoś musi ponieść koszt czegoś, co z pozoru jest za darmo. Powiedzenie często spotykane w języku ekonomistów.

 

angielskie przysłowia

 

Too many cooks spoil the broth.

 

 

Dosłownie: „Zbyt wielu kucharzy zepsuje rosół”. Odpowiednik polskiego przysłowia „Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść”.

 

 

Discretion is the greater part of valor.

 

 

Roztropność jest ważną częścią odwagi. Rozwaga odróżnia prawdziwe męstwo od taniej brawury.

 

 

You can’t make an omelet without breaking a few eggs.

 

 

Dosłownie: „Nie możesz zrobić omletu bez rozbicia kilku jajek”. Zazwyczaj używane jako usprawiedliwienie koniecznych i przewidywalnych strat, towarzyszących pewnym przedsięwzięciom. Najbliższym odpowiednikiem w języku polskim jest powiedzenie: „Gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą”.

 

 

A watched pot never boils.

 

 

„Woda w obserwowanym garnku nigdy się nie zagotuje”. Przysłowie mówi, by pozwolić pewnym sprawom toczyć się swoim rytmem, ponieważ nasza uwaga może im tylko zaszkodzić.

 

 

Beggars can’t be choosers.

 

 

„Żebracy nie mogą być wybredni”. Powinniśmy zawsze pamiętać, z jakiej pozycji występujemy i w jakiej sytuacji się znajdujemy, i do tego dostosować nasze oczekiwania. Najbliższy polski odpowiednik to: „Darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda”.

 

 

If it ain’t broke, don’t fix it.

 

 

„Jeśli coś nie jest popsute, nie naprawiaj tego”. Lepsze czasem bywa wrogiem dobrego. Powiedzenie popularne zwłaszcza wśród młodzieży i często wykorzystywane np. w różnego rodzaju memach.

 

 

A close mouth catches no flies.

 

 

Dosłownie: „Do zamkniętych ust muchy nie wlecą”. Najbliższym polskim odpowiednikiem tego przysłowia jest: „Mowa jest srebrem, a milczeniem złotem”.

 

 

One man’s trash is another man’s treasure.

 

 

„Śmieci jednego to skarby drugiego”. To, co dla jednej osoby jest bezwartościowe, dla innej może być niezwykle cenne.

 

 

Beauty is in the eye of the beholder.

 

 

„Piękno jest w oku obserwatora”, czyli każdy ma swój gust.

 

 

Familiarity breeds contempt.

 

 

„Znajomość rodzi lekceważenie”, czyli szybko przyzwyczajamy się do rzeczy, które mamy blisko siebie na co dzień, i przestajemy je doceniać.

 

 

The grass is always greener on the other side of the hill.

 

 

„Trawa jest zawsze bardziej zielona po drugiej stronie wzgórza”, czyli to, co nieosiągalne, wydaje się bardziej atrakcyjne. W skróconej wersji – „Tam trawa jest bardziej zielona” – powiedzenie jest również coraz częściej spotykane w języku polskim.

 

 

A chain is only as strong as its weakest link.

 

 

„Łańcuch jest tak silny, jak jego najsłabsze ogniwo”, czyli nawet najsilniejsze grupy i organizacje mogą ponieść porażkę z powodu słabości jednostki.

 

 

You can lead a horse to water, but you can’t make him drink.

 

 

„Możesz doprowadzić konia do wody, ale nie zmusisz go do picia”. Oznacza to, że nasz wpływ na innych ludzi jest ograniczony, zarówno w zakresie zmuszania ich do czegoś, jak i pomagania im.

 

 

A rolling stone gathers no moss.

 

 

Dosłownie: „Toczący się kamień nie zbiera mchu”. To przysłowie może mieć dwa znaczenia. W pierwszym z nich „rolling stone”, czyli ktoś, kto nigdzie nie zagrzewa miejsca na dłużej, nie potrafi wziąć odpowiedzialności za swoje życie i dlatego nigdy nie odniesie sukcesu. Inne możliwe znaczenie tego przysłowia mówi o tym, że ludzie będący w ciągłym ruchu unikają stagnacji, monotonii i marazmu.

 

angielskie przysłowia

 

 

First things first.

 

 

To powiedzenie dosłownie oznacza: „Pierwsze rzeczy najpierw”. Jest bardzo przydatne, gdy chcemy przypomnieć komuś o priorytetach. Nie bądźmy również zaskoczeni, kiedy usłyszymy: „Don’t put the cart before the horse” („Nie stawiaj wozu przed koniem”) – to apel, abyśmy pamiętali o właściwej kolejności wykonywania zadań.

 

 

All is fair in love and war.

 

 

„Wszystko jest dozwolone na wojnie i w miłości”. Używane jako usprawiedliwienie nieetycznego postępowania w wyjątkowych sytuacjach.

 

 

Don’t judge a man until you have walked a mile in his shoes.

 

 

„Nie oceniaj nikogo, dopóki nie przejdziesz mili w jego butach”. Wezwanie do traktowania wszystkich z empatią i powstrzymania się od krzywdzących ocen.

 

 

Every cloud has a silver lining.

 

 

„Każda chmura ma srebrne podbicie”, czyli zawsze warto szukać szczęścia w nieszczęściu. W podobnym znaczeniu występuje również nawołujące do optymizmu powiedzenie: „When life gives you lemmons, make lemonade”.

 

 

Measure twice, cut once.

 

 

„Mierz dwa razy, tnij raz”. Przysłowie mówi o tym, żeby dokładnie przemyśleć i rozważyć nasze plany, zanim zrobimy coś nieodwracalnego.

 

 

Power corrupts, and absolute power corrupts absolutely.

 

 

„Władza korumpuje, a władza absolutna korumpuje absolutnie”. Znaczenia tego powiedzenia chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć.

 

 

Two is company, three is a crowd.

 

 

„Dwoje to towarzystwo, troje to tłum”. Jeśli dwoje ludzi chce cieszyć się swoją obecnością, trzecia osoba może stać się intruzem.

 

 

What goes around comes around.

 

 

Dosłownie: „Co idzie dokoła, wraca”. Oznacza to, że nasze działania zawsze mają swoje konsekwencje, które wracają do nas po jakimś czasie.

 

 

What’s good for the goose is good for the gander.

 

 

„Co jest dobre dla gęsi, będzie dobre dla gąsiora”. To pochwała małżeńskiej harmonii.

 

 

You can catch more flies with honey than with vinegar.

 

 

„Więcej much złapiesz miodem niż octem”. Słodkie słówka, w przeciwieństwie do krytyki, pomogą nam w osiągnięciu celu.

 

 

Any time means no time.

 

 

„Kiedykolwiek znaczy nigdy”. Lepiej umawiać się na konkretne daty – to pomaga doprowadzić przedsięwzięcie do końca.

 

Oczywiście ten zestaw nie omawia wszystkich znanych powiedzeń angielskich. To język bogaty w ciekawe sentencje i idiomy, spośród których nie wszystkie mają polskie odpowiedniki.

.^

x

Wypełnij formularz
Skontaktujemy się z tobą