Angielskie cytaty - "Gra o tron"

> ZACZNIJ SWOJĄ PRZYGODĘ Z ANGIELSKIM JUŻ DZIŚ!>

angielski cytaty

 

Saga „Pieśń lodu i ognia“ autorstwa George'a Martina wciąż bije rekordy popularności na świecie. Już 24 kwietnia na ekrany wchodzi kolejny, szósty sezon serialu „Gra o tron“ na motywach bestsellerowej powieści.

 

 

Poznaj najciekawsze angielskie cytaty z książek, na bazie których powstał serial, oraz zapoznaj się z ich tłumaczeniami:

 

A lord must learn that sometimes words can accomplish what swords cannot.

 

Lord musi się nauczyć, że czasami słowa mogą osiągnąć to, czego nie mogą osiągnąć miecze.

 

to accomplish – osiągnąć

 

sword – miecz

 

 

What is honor compared to a woman’s love? What is duty against the feel of a newborn son in your arms… or the memory of a brother’s smile? Wind and words. Wind and words. We are only human, and the gods have fashioned us for love. That is our great glory, and our great tragedy.

 

Czym jest honor w porównaniu do miłości kobiety?  Czym jest obowiązek wobec uczucia trzymania w ramionach nowo narodzonego syna… lub wspomnienia uśmiechu brata? Wiatr i słowa. Wiatr i słowa. Jesteśmy tylko ludźmi i bogowie stworzyli nas do miłości. To nasza największa chwała i nasza największa tragedia.

 

to compare – porównywać

 

against – przeciw, wobec

 

to fashion – stworzyć, kształtować

 

 

The man who fears losing has already lost. Fear cuts deeper than swords.

 

Człowiek, który obawia się przegranej, już przegrał. Strach tnie głębiej niż miecze.

 

to fear – bać się

 

to lost – przegrać

 

to cut – ciąć, ranić

 

 

Why is it that when one man builds a wall, the next man immediately needs to know what’s on the other side?

 

Dlaczego dzieje się tak, że gdy jeden człowiek wybuduje mur, drugi od razu chce zobaczyć co jest po jego drugiej stronie?

 

wall – ściana, mur

 

immediately – natychmiast, od razu

 

 

Once you've accepted your flaws, no one can use them against you.

 

Kiedy zaakceptujesz swoje wady, nikt nie będzie mógł użyć ich przeciw tobie.

 

against – przeciw (komuś)

 

flaws – wady, ułomności

 

 

My brother has his sword, King Robert has his warhammer and I have my mind… and a mind needs books as a sword needs a whetstone if it is to keep its edge. That’s why I read so much Jon Snow.

 

Mój brat ma swój miecz, król Robert ma swój młot bojowy, a ja mam mój umysł… a umysł potrzebuje książek, tak jak miecz potrzebuje osełki, aby zachować swoją ostrość. Dlatego czytam tak dużo, Jonie Snow.

 

warhammer – młot bojowy, młot wojenny

 

edge – ostrze

 

whetstone – osełka, kamień do ostrzenia

 

 

Bran thought about it. ”Can a man still be brave if he’s afraid?”
”That is the only time a man can be brave”, his father told him.

 

Bran pomyślał o tym. „Czy człowiek wciąż może być odważny, kiedy się boi?“

„Tylko wówczas człowiek może być odważny“ – odpowiedział jego ojciec.

 

still – nadal, wciąż

 

brave – odważny

 

afraid – bać się

 

Poznaj angielskie słownictwo dotyczące świata seriali:

 

series – serial

 

cast – obsada

 

season – seria

 

episode – odcinek

 

script – scenariusz

 

dialogue – dialog

 

scriptwriter – autor scenariusza

 

plot – wątek

 

plot twist – zwrot akcji

 

storyline – fabuła

 

character – postać

 

subtitles – napisy

 

scene – scena

 

Jeśli wciągnął cię świat seriali to zapraszam tu.

.^

x

Wypełnij formularz
Skontaktujemy się z tobą