25 słów w języku angielskim, pisanych błędnie nawet przez osoby na poziomie zaawansowanym

> ZACZNIJ SWOJĄ PRZYGODĘ Z ANGIELSKIM JUŻ DZIŚ!>

To zaskakujące, że nawet po wielu latach nauki języka angielskiego, nadal popełniamy drobne błędy podczas używania tych najbardziej podstawowych słów. W rzeczywistości to, co mówimy, ma równie duże znaczenie, jak to w jaki sposób mówimy, szczególnie w środowisku profesjonalnym. Jeśli czasem zdarzają Ci się językowe potknięcia, pamiętaj o tym, że pisownia w języku angielskim może stwarzać sporo problemów nawet native speakerom! Jak w takim razie zapobiegać tym drobnym błędom? Warto zacząć od przeczytania tego postu i poznać 25 słów pisanych niepoprawnie nawet przez osoby na poziomie zaawansowanym.

 

Absence

Znaczenie: nieobecność, brak

Najczęściej popełniany błąd: absense, absance

Przykład zdania:

The letter had arrived during his absence.

List dotarł pod jego nieobecność.

 

Acceptable

Znaczenie: akceptowalny, możliwy do przyjęcia, dopuszczalny

Najczęściej popełniany błąd: acceptible

Przykład zdania:

The answer, that you have given so far is not acceptable.

Udzielona przez was dotychczas odpowiedź jest nie do przyjęcia.

 

Accommodate

Znaczenie: dostosować, zakwaterować, uwzględnić

Najczęściej popełniany błąd: accomodate, acommodate

Przykład zdania:

Will you accommodate a request to view the library outside of these hours?

Czy uwzględnisz prośbę o odwiedzenie biblioteki poza tymi godzinami?

 

Acknowledge

Znaczenie: uznać, przyjąć do wiadomości, potwierdzić

Najczęściej popełniany błąd: acknowlege, acnowledge

Przykład zdania:

We all have to acknowledge that this situation demands a multifaceted approach.

Wszyscy musimy przyjąć do wiadomości, że sytuacja ta wymaga wielopłaszczyznowego podejścia.

 

Acquire

Znaczenie: pozyskać, zdobyć, kupić

Najczęściej popełniany błąd: aquire, adquire

Przykład zdania:

I managed to acquire all the books I needed.

Udało mi się zdobyć wszystkie książki, których potrzebowałem.

 

Colleague

Znaczenie: kolega, koleżanka, współpracownik

Najczęściej popełniany błąd: collaegue, collegue

Przykład zdania:

I would like to thank my colleague, Mrs Anna Jameson, for an excellent job.

Chciałabym podziękować mojej koleżance, Annie Jameson, za wspaniałą pracę.

 

Committed

Znaczenie: oddany, wierny, zaangażowany

Najczęściej popełniany błąd: commited, comitted

Przykład zdania:

He’s totally committed to what we’re doing.

Jest całkowicie zaangażowany w to, co robimy.

 

Conscious

Znaczenie: przytomny, świadomy

Najczęściej popełniany błąd: concious, consious

Przykład zdania:

We are conscious of the extent of the problem.

Jesteśmy świadomi rozmiaru problemu.

 

Embarrass

Znaczenie: kompromitować, zawstydzać, obrażać

Najczęściej popełniany błąd: embarass

Przykład zdania:

You’re gonna tell me how to run my business and embarrass me in public?

Będziesz mi mówił, jak mam prowadzić interesy i obrażał mnie publicznie?

 

Fulfil

Znaczenie: spełnić, zrealizować, zaspokoić

Najczęściej popełniany błąd: fullfil

Przykład zdania:

To fulfil our promises we will need new knowledge and new tools.

Aby spełnić nasze obietnice, będziemy potrzebowali nowej wiedzy i technologii.

 

Guarantee

Znaczenie: gwarancja, gwarantować

Najczęściej popełniany błąd: garantee, garentee, garanty

Przykład zdania:

What we need to do is to guarantee financial support for this particular sector.

Musimy zagwarantować wsparcie finansowe na rzecz tego szczególnego sektora.

 

Humorous

Znaczenie: żartobliwy, humorystyczny, zabawny

Najczęściej popełniany błąd: humerous

Przykład zdania:

He didn’t find it as humorous as I did, anyway.

On nie uznał tego za tak zabawne, jak ja.

 

Imitate

Znaczenie: imitować, naśladować

Najczęściej popełniany błąd: immitate

Przykład zdania:

Synthetic fabrics can now imitate everything from silk to rubber

Tkaniny syntetyczne mogą obecnie imitować wszystko od jedwabiu do gumy.

 

Intelligence

Znaczenie: inteligencja

Najczęściej popełniany błąd: inteligence, intelligance

Przykład zdania:

What we do have is our intelligence, our creativity and the ideas that are born on this continent.

Mamy naszą inteligencję, kreatywność i pomysły, jakie rodzą się na tym kontynencie.

 

Judgment

Znaczenie: ocena, osąd

Najczęściej popełniany błąd: judgement

Przykład zdania:

In this case, we have chosen to make a judgment based on the overall situation.

W tym przypadku postanowiliśmy dokonać oceny na podstawie ogólnej sytuacji.

 

Lightning

Znaczenie: błyskawica, piorun

Najczęściej popełniany błąd: lightening

Przykład zdania:

The sky was a mass of black cloud out of which lightnings flashed

Niebo stanowiło masę czarnych chmur, na których pojawiały się pioruny.

 

Maintenance

Znaczenie: utrzymanie, konserwacja

Najczęściej popełniany błąd: maintainance, maintnance

Przykład zdania:

Probably the most important piece there is that the kids really can do the maintenance.

Prawdopodobnie najważniejsze jest to, że same dzieci będą mogły zająć się konserwacją.

 

Neighbor

Znaczenie: sąsiad

Najczęściej popełniany błąd: nieghbor

Przykład zdania:

When one neighbor helps another, we strengthen our communities.

Ilekroć sąsiad pomaga sąsiadowi, umacniamy nasze wspólnoty.

 

Occasionally

Znaczenie: okazjonalnie, od czasu do czasu, sporadycznie

Najczęściej popełniany błąd: occasionaly, occassionally

Przykład zdania:

He glanced at her occasionally with a slight smile.

Od czasu do czasu zerkał na nią z lekkim uśmiechem.

 

Occurred

Znaczenie: wystąpił, pojawił się, wydarzył się, miał miejsce

Najczęściej popełniany błąd: occured

Przykład zdania:

The accident occurred at about 3.30 p.m.

Wypadek miał miejsce mniej więcej o godzinie 15:00.

 

Personnel

Znaczenie: personel, kadry, pracownicy

Najczęściej popełniany błąd: personell, personel

Przykład zdania:

Drivers and other personnel must be properly trained.

Kierowcy oraz inni pracownicy muszą być właściwie przeszkoleni.

 

Playwright

Znaczenie: dramaturg

Najczęściej popełniany błąd: playright, playwrite

Przykład zdania:

The brilliant playwright, Adrienne Kennedy, wrote a volume called „People Who Led to My Plays”.

Świetna dramaturg, Adrienne Kennedy, napisała książkę „Ludzie, dzięki którym powstały moje sztuki”.

 

Privilege

Znaczenie: przywilej, zaszczyt

Najczęściej popełniany błąd: privelege, priviledge

Przykład zdania:

I had the privilege of being in the house when she was reunited with her father and reconciled.

Miałam zaszczyt być wtedy w domu, kiedy spotkała się z ojcem i pogodziła z nim.

 

Professor

Znaczenie: profesor

Najczęściej popełniany błąd: proffesor, professer

Przykład zdania:

James is a retired professor of history from Virginia.

James jest emerytowanym profesorem historii z Wirginii.

 

Pronunciation

Znaczenie: wymowa, dykcja

Najczęściej popełniany błąd: pronounciation

Przykład zdania:

My congratulations on your pronunciation of my rather difficult name!

Gratuluję panu uporania się z dość trudną wymową mojego imienia!

 

.^

x

Wypełnij formularz
Skontaktujemy się z tobą