20 angielskich słów, które potrafią zmylić nawet najbardziej zaawansowanych uczniów

> ZACZNIJ SWOJĄ PRZYGODĘ Z ANGIELSKIM JUŻ DZIŚ!>

Nie ma wątpliwości, że słowa posiadają ogromną siłę oddziaływania i mogą pozostawić trwałe wrażenie na naszych rozmówcach. Nieprawidłowo użyty wyraz lub gramatyczne potknięcie może wprawić nas w zakłopotanie lub doprowadzić do sytuacji, w której w ogóle nie zostaniemy zrozumieni. Spójrzmy prawdzie w oczy: w języku angielskim istnieje wiele wyrazów, które wyglądają lub brzmią podobnie, ale mają zupełnie różne znaczenia. Nie warto jednak zniechęcać się z powodu złożoności języka angielskiego lub drobnych błędów (wszyscy je popełniamy!). Poniżej przygotowaliśmy dla Was 20 najczęściej mylonych słów oraz przykłady prawidłowego sposobu ich użycia. Mamy nadzieję, że nasza lista rozwieje wszystkie Wasze wątpliwości!

 

Bare / Bear

Bare oznacza brak odzieży, nagość lub brak ozdoby. Jako czasownik, bare znaczy tyle co bycie nagim, odkrywanie lub eksponowanie czegoś.

Bear oznacza “nosić, znosić, cierpieć lub stanowić podporę”.

 

Przykłady

 

It’s such a pain, that I wonder how he can bear it. – Towarzyszy mu takie cierpienie, że zastanawiam się, jak on to znosi.

 

His bare feet were cold, standing on the hardwood floor. – Jego nagie stopy były zimne od stania na twardej drewnianej podłodze.

 

Biannual / Biennial

Poniżej znajdziesz sprytny sposób na zapamiętanie różnicy między tymi dwoma trudnymi słowami.

 

Biannual oznacza, że wydarzenie ma miejsce dwa razy w roku;

Biennial wskazuje, że ​​wydarzenie odbywa się co dwa lata.

 

Rozbicie słowa biannual na części pierwsze, pomaga przeanalizować i zapamiętać jego znaczenie: annual oznacza “raz w roku”, podczas gdy bi oznacza “dwa”.

 

Przykłady

 

In September, the Parliament hosted the biannual meeting of the committee for the first time. – We wrześniu Parlament po raz pierwszy był gospodarzem posiedzenia komitetu, które zwoływane jest dwa razy do roku.

 

The Commission proposes organising biennial summits of the heads of state or government. – Komisja proponuje organizowanie co dwa lata szczytu przywódców państw i rządów.

 

Compliment / Complement

Compliment to uwaga, która wyraża aprobatę, podziw lub szacunek;

Complement to coś, co jest świetnym uzupełnieniem lub pasuje do czegoś innego (np. elementu ubioru).

 

Przykłady

 

I wish to thank him for his work and compliment him on his sound report. – Chciałbym podziękować mu za jego pracę i pogratulować mu tak dobrego sprawozdania.

 

A good wine is a complement to a great meal. – Dobre wino stanowi uzupełnienie świetnego posiłku.

 

Desert / Dessert

Desert, czyli pustynia – suchy, gorący, piaszczysty, zwykle jałowy i niezamieszkany obszar;

Dessert to ciasto, owoce, pudding, lody lub inne słodkie danie serwowane po posiłku.

 

Przykłady

 

Plants and animals living in the desert need special adaptations to survive in the harsh environment. – Rośliny i zwierzęta żyjące na pustyni potrzebują specjalnych zdolności do adaptacji, aby przetrwać w tych trudnych warunkach.

 

“No thanks,” I said when my grandmother offered me dessert after dinner. – “Nie, dziękuję” powiedziałem, kiedy moja babcia zaoferowała mi deser po obiedzie.

 

Discreet / Discrete

Discreet, czyli ostrożny, dyskretny, rozsądny w swoim postępowaniu lub mowie, zwłaszcza w odniesieniu do poszanowania prywatności lub unikania rozmów na tematy o delikatnej naturze;

Discrete oznacza, że coś jest indywidualne, odrębne, oddzielone.

 

Przykłady

 

The banquet room was quiet, with widely spaced tables allowing for discreet conversations. – Sala bankietowa była cicha, z szeroko rozstawionymi stołami, umożliwiając tym samym dyskretne rozmowy.

 

It is far better to think of these as isolated, unpredictable, discrete events. – Dużo lepiej myśleć o nich jak o pojedynczych, nieprzewidywalnych, odosobnionych zdarzeniach.

 

Effect / Affect

Effect jest rzeczownikiem i oznacza “efekt, wynik, skutek czegoś”;

Affect jest to czasownik, który oznacza “wpływać na kogoś lub coś”.

 

Przykłady

 

The effect of today’s voting will be no more than emotional. – Skutek dzisiejszego głosowania będzie wyłącznie emocjonalny.

 

I am sure that this will affect the health of our citizens of both genders. – Jestem przekonany, że wywrze on wpływ na zdrowie naszych obywateli obojga płci.

 

Farther / Further

Farther oraz further oznaczają “dalej, w większej odległości” i w tym sensie są używane zamiennie. Jednakże, farther coraz częściej stosuje się w odniesieniu do opisu odległości fizycznych, podczas gdy further odnosi się do abstrakcyjnych odległości.

 

Farther, czyli dalszy, w większej fizycznej odległości;

Further oznacza “dalszy, kolejny, następny”.

 

Przykłady

 

The trip carried the family farther north than they had planned. – Podróż zaprowadziła rodzinę dalej na północ, niż planowali.

 

He said he did not spend the money, and stated further that he had never even received it. – Powiedział, że nie wydał tych pieniędzy oraz stwierdził następnie, że nawet ich nie otrzymał.

 

Loose / Lose

Loose  – luźny, swobodny; jeśli coś jest określone jako loose, wówczas nie jest ono mocno związane z czymkolwiek;

To lose – czasownik oznaczający “przegrać, stracić, zmarnować, zgubić”.

 

Przykłady

 

That morning, she was wearing a loose dress. – Tego poranka miała na sobie luźną sukienkę.

 

We have no time to lose – we should not leave everything to the last minute. – Nie mamy czasu do stracenia – nie należy zostawiać wszystkiego na ostatnią chwilę.

 

Sight / Site

Sight to przede wszystkim wzrok lub zdolność widzenia;

Site jest określonym fizycznym miejscem, na przykład miejscem budowy, lub wirtualnym miejscem (witryną) w sieci internetowej.

 

Przykłady

 

The dog lost its sight as it got older. – Pies z wiekiem stracił wzrok.

 

Next to the office is the site where Tom began building a home for his family. – Obok biura znajduje się miejsce, gdzie Tom rozpoczął budowę domu dla swojej rodziny.

 

Stationary / Stationery

Stationary funkcjonuje jako przymiotnik i oznacza obiekty, który się nie przemieszczają, stoją w jednym miejscu lub pozostają niezmienione;

Stationery jest rzeczownikiem i opisuje materiały biurowe, takie jak długopisy, papier itp.

 

Przykłady

 

We waited for hours in a stationary position for the doors to open. – Czekaliśmy bez ruchu przez kilka godzin, w oczekiwaniu na otwarcie drzwi.

 

In order to compose my letter, I will need some stationery. – Aby napisać mój list, będę potrzebował trochę papieru.

.^

x

Wypełnij formularz
Skontaktujemy się z tobą