10 zasad stawiania przecinków w języku angielskim

> ZACZNIJ SWOJĄ PRZYGODĘ Z ANGIELSKIM JUŻ DZIŚ!>

 przecinek w języku angielskim

W angielszczyźnie stosuje się znacznie mniej przecinków niż w języku polskim. Na przykładzie listu syna, który dziękuje mamie za prezent gwiazdkowy, przedstawiamy dziesięć najważniejszych różnic między interpunkcją polską a angielską.

W nagłówkach listów i e-maili po powitalnym zwrocie zawsze używamy przecinka. W języku polskim możemy użyć przecinka lub wykrzyknika. Ostatnio pod wpływem angielszczyzny również w Polsce, zwłaszcza w korespondencji mailowej, częściej stosujemy przecinek:

 

Dear Mum,

I'd like to thank you for your Christmas present.

 

Podczas wyliczania przymiotników i rzeczowników przecinek stawiamy również przed and zamykającym wyliczenie (zwłaszcza w amerykańskiej odmianie języka):

 

These are very nice warm socks, pants, and undershorts.

 

Przecinek stawiamy przed spójnikami wprowadzającymi zdanie współrzędne, takimi jak and, or, a także but, nor, so:

 

My colleagues didn't like my present, and they laughed at me.

 

Jako znak wprowadzający czyjąś wypowiedź w dialogach zamiast dwukropka, używanego w polszczyźnie, stosujemy przecinek:

 

They asked, ”Have you got a lace on your undershorts?”

 

Po okoliczniku i innych frazach wprowadzających, które znajdują się na początku zdania, w języku angielskim pojawia się przecinek:

 

Frankly speaking, I think they are just jealous.

 

Przecinek stosujemy do oddzielenia zdań podrzędnie złożonych okolicznikowych, w których zdanie okolicznikowe jest na początku. Takie zdania rozpoczynają się najczęściej od if, when, because, despite:

 

If I were them, I wouldn't have laughed so much.

 

Jeżeli kolejność zdań jest odwrotna, przecinka nie używamy:

 

Warm underwear could be necessary because it's rather cold here in the winter.

 

Przecinek jest konieczny, jeżeli zdanie podrzędne jest wtrąceniem:

 

But please send me, if you could, another present on next Christmas.

 

W pozostałych zdaniach podrzędnych nie stawiamy przecinka:

 

I'd like to tell you that the present of my dreams is a file to cutting the grid.

 

Wyjątek: stawiamy przecinek w zdaniach podrzędnych rozpoczynających się od which w znaczeniu „co“:

 

It should be sharp, which will be very necessary here in Shawshank.

 

Słowniczek:

 

socks – skarpetki

pants – majtki

undershorts – kalesony

lace – koronka

frankly speaking – szczerze mówiąc

jealous – zazdrosny

necessary – potrzebny, konieczny

file – pilnik

grid – krata

sharp – ostry

.^

x

Wypełnij formularz
Skontaktujemy się z tobą